Rosjanie oszacowali swoje straty w przypadku wprowadzenia unijnego podatku od emisji

15 lipca 2021, 08:45 Alert

Program Komisji Europejskiej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, który obejmuje transgraniczną regulację emisji dwutlenku węgla, wpłynie na dostawy z Rosji m.in stali, aluminium, rur, energii elektrycznej, cementu i nawozów na łączną kwotę 7,6 mld dolarów – oszacowało ministerstwo rozwoju regionalnego Rosji.

Podatek od emisji CBAM

– Gdy mechanizm CBAM będzie w pełni funkcjonował, metale, rury, nawozy, cement, energia elektryczna mogą być importowane z Rosji do UE tylko pod warunkiem, że opłacona zostanie każda tona emisji CO2 wytworzonej podczas ich produkcji. Cena uprawnień będzie średnią ceną ustaloną w ramach aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji – głosi komunikat.

Według Rosjan, nie ma pewności, czy nowe unijne regulacje zgodne są m.in z prawem obowiązującym członków Światowej Organizacji Handlu (WTO). W opinii Rosji, Unia nie powinna arbitralnie nakazywać innym krajom poprzez wewnętrzne regulacje sposobu walki z klimatem, zwłaszcza w kontekście tego, że porozumienie paryskie określa takie działania jako suwerenne każdego z państw.

TASS/Mariusz Marszałkowski