TAG: Fit for 55

Wieczorem odbędzie się spotkanie władz Solidarnej Polski w sprawie działań premiera – dowiedział się Onet. Jednym z tematów rozmów […]
Ministerstwo sprawiedliwości złożyło skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tryb rozporządzenia o redukcji zużycia gazu, […]
Szefowa Komisji Europejskiej (KE) wystosowała odpowiedź na przyjętą na Śląsku rezolucję energetyczną podpisaną 22 kwietnia bieżącego roku […]
Kryzys energetyczny może się skończyć szybciej od szacunków, jeżeli kryzys gospodarczy zmniejszy zapotrzebowanie na surowce – pisze Wojciech […]
Wzrost emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu o 214 procent od 1990 roku to smutny fakt, który zmusił rządzących do działania w celu […]
W lipcu 2021 roku, Komisja Europejska przedstawiła przepastny zbiór projektów aktów prawnych mających na celu umożliwić Unii Europejskiej […]
– Ceny uprawnień EUA znajdują się w trendzie horyzontalnym, a po lipcu może dojść do spadków cen – napisał w raporcie Krajowy Ośrodek […]
– W filmie “Raport mniejszości” pokazano odległą przyszłość, rok 2054, w której sama prognoza popełnienie przestępstwa lub innej […]
PKN Orlen będzie dostarczać nieskoemisyjne paliwo dla PLL LOT. SAF (Sustainable Aviation Fuel, czyli zrównoważone paliwo lotnicze – red.) […]
Drogie samochody, niedostępne mieszkania, pogorszenie się cywilizacyjnych standardów życia – pakiet Fit for 55 najmocniej uderzy w młode, […]
Dostawy butów jak swojskie „najki” z Schenzhen w Chinach do Europy podrożałyby o osiem eurocentów, czyli około 40 groszy, gdyby […]
Onet podał, że według Komisji Europejskiej reforma sądownictwa w Polsce zaproponowana w ustawie prezydenckiej nie spełnia wymogów kamieni […]
Polska poparła głosy państw członkowskich opowiadających się przeciwko zakazowi rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi […]
Polscy ciepłownicy oceniają, że pakiet Fit for 55 jest niemożliwy do wdrożenia w obecnym kształcie i proponują zmiany mające to ułatwić.
Ministerstwo klimatu i środowiska nie zgadza się z planami transformacji klimatycznej Unii Europejskiej, bo transformacja klimatyczna nie może […]
Podczas III Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym przedstawiciele branży ciepłowniczej domagali się wsparcia przy wdrażaniu założeń pakietu […]
W głosowaniu plenarnym, posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie trzech kluczowych projektów pakietu Fit […]
– Starcie urzędników państwowych pokazuje dwa podejścia do strategii energetycznej RP, które walczą o prymat w dobie kryzysu […]
– Musimy dopasować się do Fit For 55, ale ten pakiet też powinien być dostosowany do nowych realiów. Trzeba zreformować system EU ETS; […]
14 czerwca 2022 roku odbyła się prezentacja na temat Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i jego przyszłości. Spotkanie zostało zorganizowane przez […]
Biorąc pod uwagę fakt, że za niecałe 14 lat w UE będzie można kupować tylko zeroemisyjne (na etapie użytkowania) osobówki i dostawczaki, […]
Długo spóźniony koniec nieefektywnych „kaloryferów na kółkach” nie tylko ochroni klimat, ale także sprawi, że europejski przemysł […]
– Transformacja energetyczna i dbałość o planetę mają często ideologiczne zabarwienie, nieliczące się z rzeczywistością i z […]
Parlament Europejski poparł plany zredukowania emisji dwutlenku węgla na drogach. Nowymi przepisami zostaną objęte samochody osobowe i lekkie […]
– Wykorzystywanie kryzysu i konfliktu do spowalniania zielonej transformacji to hochsztaplerstwo. Pakiet Fit For 55 i przejście na odnawialne […]
Parlament Europejski nie przyjął raportu kluczowego dla reformy polityki klimatycznej przez spory prawicy oraz lewicy. – Wynik głosowania […]
– Jesteśmy w stanie wojny, na szczęście jeszcze nie bezpośrednio, i oby tak się nie stało. Musimy przyjąć, że wojna jest kosztowna […]
– Zielony Ład jest eksperymentem ideologicznym wprowadzającym nowe, nigdzie nie testowane regulacje, które mają ogromny wpływ na każdą […]
Komisja Europejska przedstawiła plan uniezależnienia od surowców rosyjskich po ataku Rosji na Ukrainę zwany REPowerEU. Zakłada on także […]
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podczas panelu „Energia, zielona transformacja, niezależność” doszło do […]
W kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes Polskiej Grupy Energetycznej spotkał się z europejską komisarz ds. energii […]
– Dzisiaj bezpieczeństwo Europy powinno być priorytetem. Sankcje, które zostały nałożone przez Polskę wobec Rosji, zmieniają podejście do […]
Hinrich Tholken, specjalny doradca międzynarodowej polityki klimatycznej i energetycznej wystąpił na konferencji dziennikarzy piszących o […]
– Tu trzeba znaleźć złoty środek, bo nam zależy na rozwoju OZE – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z […]
– Tak jak uzależniliśmy się od surowców z Rosji, tak możemy uzależnić się od importowanych OZE. Musimy stawiać na niezależność w […]
Poseł do Parlamentu Europejskiego Henrike Hahn z partii Zielonych przebywa w Polsce by rozmawiać o transformacji energetycznej. Należy do Komisji […]
Eksperci WiseEuropa przygotowali raport „Czy opodatkowanie emisji dwutlenku węgla może być progresywne? Analiza proponowanych reform […]
– W Europie Zachodniej zmienia się podejście do Rosji w wymiarze społecznym. To coraz bardziej jest widoczne i wierzymy, że będzie się […]
Polska i Niemcy ogłaszają terminy porzucenia paliw z Rosji ponieważ wciąż nie ma konsensusu wokół embarga unijnego. Jednakże byłoby ono […]
– Założenia aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku to korekta z punktu widzenia bezpieczeństwa, która stawia rolę gazu […]
Atak Rosji na Ukrainie nieco odwrócił uwagę od transformacji energetycznej Unii Europejskiej i związanych z tym problemów Polski. Tymczasem […]
Wojna w Ukrainie i znaczące uzależnienie Europy od węglowodorów z Rosji spowodowały ożywioną dyskusję w przestrzeni publicznej na temat […]
Podczas webinaru zorganizowanego przez EurActiv, wiceprezes PGE Wanda Buk wypowiedziała się na temat transformacji sektora ciepłownictwa w Polsce.
Sektor LULUCF (ang. land use, land usechange and forestry) jest niezmiernie ważnym elementem polityki środowiskowej.Co ciekawe jest on także […]
Komisja Europejska przedstawiła plan uniezależnienia od gazu oraz innych paliw z Rosji. Chce być niezależna przed 2030 rokiem. Do końca tego […]