Rada Europejska uchwaliła nowe przepisy ograniczające emisje metanu

27 maja 2024, 15:30 Alert

Rada Europejska uchwaliła nowe zasady mające na cele ograniczenie emisji metanu w energetyce. Wśród nich znalazło się weryfikowanie raportów przez niezależne podmioty czy nakaz wykrywania i naprawy wycieków.

fot. Wiktor Dabkowski, flickr.com/bankenverband (CC BY-ND 2.0)

Rada Europejska uznała, że sektor energetyczny ma największy potencjał przeprowadzenia szybkich i skutecznych redukcji emisji metanu. Obecnie odpowiada za 19 procent emisji w Unii Europejskiej, główną przyczyną jest transport, dystrybucja i wykorzystanie oleju, gazu i węgla.

Przyjęte przepisy są częścią Fit for 55, zakładającego redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 roku. Obejmują one nowe zasady pomiarów i raportowania, które będą weryfikowane przez niezależne organy, monitorowanie przedsiębiorstw naftowo-gazowych oraz prowadzenie inwentaryzacji nieczynnych kopalni węgla. Uregulowania nakładają obowiązek wykrywania i naprawy wycieków w celu reducji emisji metanu oraz przeprowadzenie działań ograniczających emisję również w opuszczonych miejscach wydobycia. W celu rozwiązania problemu Rada wprowadzi globalne narzędzia monitorujące i obowiązek śledzenia emisji importowanej energii.

W grudniu 2022 kraje członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia mającego na celu ustanowienie nowych zasad ograniczenia emisji metanu w energetyce. W listopadzie 2023 roku Rada i Parlament Europejski wstępnie uzgodniły rozporządzenie. W maju 2024 roku przyjęły nowe przepisy.

Rada Europejska / Marcin Karwowski

PIE: Polskie kopalnie będą musiały ograniczyć emisje metanu