TAG: Rada Europejska
Plan drastycznych cięć w górnictwie, przygotowany w ministerstwie aktywów państwowych, był niepotrzebny, bo i tak nie zostałby zrealizowany […]
Państwa unijne, w tym Polska, zgodziły się podczas wirtualnego spotkania Rady Europejskiej 26 marca, że stymulacja gospodarek w czasie recesji […]
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył w czwartek w Brukseli, na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu UE, że liczy na […]
Spór o budżet unijny coraz mocniej wiąże się z dyskusją o finansowaniu realizacji celu neutralności klimatycznej. Polska jest w koalicji […]
Finał konsultacji międzyinstytucjonalnych Unii Europejskiej w sprawie taksonomii, czyli klasyfikacji inwestycji pod kątem ich wpływu na cel […]
Rada przyjęła dziś konkluzje o przyszłości systemów energetycznych w unii energetycznej. Określiła w nich priorytety i zasady kształtowania […]
Podczas wiosennego szczytu Rada Europejska omawiała podjęte i planowane wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i długoterminowej […]
Po tym jak zawiodła Bułgaria, prezydencja austriacka dalej opóźnia prace nad prawem, które mogło usidlić Nord Stream 2. To zagrożenie dla […]
Negocjatorzy trilogu osiągnęli porozumienie o modelu zarządzania Unią Europejską w ramach regulacji tzw. governance. Rozmowy z udziałem […]
Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie przewodniczący parlamentarnej Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii […]
Komisja Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim przyjęła szkic sprawozdania prof. Jerzego Buzka w sprawie rewizji dyrektywy […]
Nord Stream 2 to projekt polityczny – miała przyznać podczas obrad Rady Europejskiej kanclerz Niemiec Angela Merkel. Nie zmieniła jednak […]
Klucz do rozwiązania sprawy Nord Stream 2 leży w Berlinie. To, co mogę robić, to apelować – powiedział premier Danii Lars Løkke Rasmussen w […]
Premier Beata Szydło powiedziała na konferencji w Brukseli w czwartek, że Polska oczekuje, iż Komisja Europejska otrzyma mandat do negocjacji […]
Ministrowie środowiska przyjęli stanowisko w kwestii rozporządzenia ESR podczas dzisiejszej Rady ds. Środowiska (ENVI). Zaproponowane zapisy są […]