TAG: Rada Europejska
Rada Unii Europejskiej wypracowała podejście ogólne w sprawie zmiany rozporządzenia o transeuropejskich sieciach energetycznych (TEN-E). Okres […]
Przywódcy Unii Europejskiej będą rozmawiać 24 i 25 maja o zielonym finansowaniu transformacji energetycznej. Zgodnie z informacjami […]
Prezydent USA Joe Biden ma wystąpić na szczycie Rady Europejskiej. Rośnie presja w jego partii na blokadę Nord Stream 2, o którą zaapelowali do […]
Przedstawiciele Polski i Ukrainy apelują w mediach niemieckich o zatrzymanie projektu gazociągu Nord Stream 2 w przeddzień posiedzenia Rady […]
Cyberpunk 2077 to gra wymagająca poprawek, której przesłanie przypomina o konieczności korekty kapitalizmu. Za pośrednictwem tego dzieła […]
Solidarna Polska wydała uchwałę, w której wyraża dezaprobatę wobec podniesienia celu redukcji emisji CO2 w ramach polityki klimatycznej […]
Plan drastycznych cięć w górnictwie, przygotowany w ministerstwie aktywów państwowych, był niepotrzebny, bo i tak nie zostałby zrealizowany […]
Państwa unijne, w tym Polska, zgodziły się podczas wirtualnego spotkania Rady Europejskiej 26 marca, że stymulacja gospodarek w czasie recesji […]
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył w czwartek w Brukseli, na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu UE, że liczy na […]
Spór o budżet unijny coraz mocniej wiąże się z dyskusją o finansowaniu realizacji celu neutralności klimatycznej. Polska jest w koalicji […]
Finał konsultacji międzyinstytucjonalnych Unii Europejskiej w sprawie taksonomii, czyli klasyfikacji inwestycji pod kątem ich wpływu na cel […]
Rada przyjęła dziś konkluzje o przyszłości systemów energetycznych w unii energetycznej. Określiła w nich priorytety i zasady kształtowania […]
Podczas wiosennego szczytu Rada Europejska omawiała podjęte i planowane wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i długoterminowej […]
Po tym jak zawiodła Bułgaria, prezydencja austriacka dalej opóźnia prace nad prawem, które mogło usidlić Nord Stream 2. To zagrożenie dla […]
Negocjatorzy trilogu osiągnęli porozumienie o modelu zarządzania Unią Europejską w ramach regulacji tzw. governance. Rozmowy z udziałem […]