PIE: Polskie kopalnie będą musiały ograniczyć emisje metanu

21 maja 2024, 07:20 Energetyka

– Rozporządzenie metanowe, którego celem jest ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego, obejmie sektory ropy naftowej, gazu i węgla. […] Ze względu na wysoką eksploatację złóż węgla, w Polsce udział sektora produkcji energii w całkowitych emisjach metanu jest cztery razy wyższy niż średnia Unii Europejskiej – podnosi Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w swoim Tygodniku Gospodarczym.

Źródło: freepik
Źródło: freepik

  • 10 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przyjął tzw. rozporządzenie metanowe, którego celem jest ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego.
  • Wprowadzi ono wymogi w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji. Ponadto, sektory ropy naftowej i gazu objęte zostaną obowiązkiem wykrywania nieszczelności i naprawy.
  • Metan jest drugim gazem, po CO2, którego emisje w największym stopniu przyczyniają się do ocieplenia klimatu.

10 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przyjął tzw. rozporządzenie metanowe, którego celem jest ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego. Obejmie ono sektory ropy naftowej, gazu i węgla. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie dokumentu przez Radę Unii Europejskiej. Ze względu na wysoką eksploatację złóż węgla, w Polsce udział sektora produkcji energii w całkowitych emisjach metanu w 2022 roku wynosił 44,3 procent i jest cztery razy wyższy niż średnia Unii Europejskiej (10,9 procent) – czytamy w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

– Rozporządzenie metanowe wprowadzi wymogi w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRW) emisji. Ponadto, sektory ropy naftowej i gazu objęte zostaną obowiązkiem wykrywania nieszczelności i naprawy (LDAR). Ze względu na fakt, że kopalnie węgla należą do największych emitentów metanu, nowe prawo wprowadzi od pierwszego stycznia 2027 roku limit emisji tego gazu na poziomie 5 kg metanu na tonę wydobytego węgla. Wyjątkiem na razie pozostaną emisje z kopalni węgla koksowego, który jest surowcem krytycznym ze względu na jego rolę w produkcji stali. Jednak według zapisów rozporządzenia, w ciągu trzech lat od jego wejścia w życie, również węgiel koksowy powinien zostać objęty ograniczeniami. Istotny jest fakt, że limit emisji nie będzie dotyczył poszczególnych zakładów wydobywczych, a ich operatorów, co pozwoli spółkom uśrednić emisje – pisze Marianna Sobkiewicz, analityk PIE.

Instytut zaznacza, że metan jest drugim gazem, po CO2, którego emisje w największym stopniu przyczyniają się do ocieplenia klimatu. Mimo że gaz ten utrzymuje się w atmosferze przez około 10-15 lat, czyli o wiele krócej niż CO2, tona metanu zatrzymuje ok. 30 razy więcej ciepła niż tona CO2 w ciągu stulecia. Według analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, 40 procent globalnych emisji metanu można uniknąć bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednocześnie redukcja tej skali do 2030 roku mogłaby zapobiec globalnie 180 tys. zgonów. Dlatego też za jak najszybszą redukcją emisji metanu przemawia jego wysoka szkodliwość zarówno dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia populacji – czytamy.

Opracował Jędrzej Stachura

Dania wyda 74 milionów dolarów na suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu