TAG: Metan
Według źródeł Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, na które powołuje się New York Times w czerwcu w wyniku pożarów lasów w […]
Komisja Europejska przygotowuje strategię ograniczenia emisji metanu z przemysłu naftowego i gazowego, co ma dotyczyć między innymi LNG […]
– Wyprzedzając unijne propozycje na rzecz ograniczenia emisji metanu, w interesie sektora gazowego leży jak najszybsze podjęcie odpowiednich […]
Jastrzębska Spółka Węglowa nie wyklucza zacieśnienia współpracy w ramach programu Geo-Metan, ale na razie obawia się o bezpieczeństwo złoża.
Kopalnia Budryk (JSW) jest już w 46 proc. zasilana energią z kopalnianego metanu. Wiele wskazuje na to, że za dwa lata całość zużywanej przez […]
PGNiG chce sięgnąć po metan z pokładów węgla. To ma być jeden ze sposobów na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również […]
Jastrzębska Spółka Węglowa ma koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie Dębina 1-Zachód […]
Dokument „Czyste powietrze dla Europejczyków” jest wdrażany przez KE i PE z determinacją i konsekwencją godną podkreślenia. Już w czterech […]
Dwie instalacje kogeneracyjne posłużą Zakładowi Górniczemu w Brzeszczach do produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu pochodzącego z […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podłączyło do sieci generator prądotwórczy o mocy nominalnej 0,9 MW. Jednostka jest zasilana gazem […]
Tylko operowanie od powierzchni, „odessanie” gazu z pokładów węgla likwiduje zagrożenie metanowe w kopalniach w dostatecznym stopniu […]
Podczas 39 Zjazdu Gazowników Joanna Podgórska, dyrektor w PGNiG omówiła działania innowacyjne oraz działalność badawczo-rozwojową spółki, […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Polska Grupa Górnicza (PGG) podpisały umowę o współpracy, w ramach strategicznego programu […]
Zdaniem uczestników panelu PGNiG na COP24 najlepsze rozwiązanie na rzecz walki ze zmianami klimatu to gazyfikacja, sięgnięcie po złoża […]
Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalnia Budryk w Ornontowicach w jednej trzeciej jest zasilana energią elektryczną […]