TAG: Metan

– Mamy wielkiego słonia w pokoju, o którym wszyscy mówią zamiast o szczycie klimatycznym, czyli kryzys energetyczny. Jest wielka pokusa żeby […]
Tauron uruchomił instalację kogeneracyjną zasilaną gazem pozyskiwanym z procesu odmetanowania wyrobisk w Zakładzie Górniczym Brzeszcze w […]
24 państwa podpisały deklarację o redukcji emisji metanu o 30 procent do 2030 roku. Porozumienie powstało z inicjatywy USA oraz Unii […]
Jeszcze w tym roku, unijny system handlu emisjami (EU ETS) może objąć kopalnie węgla kamiennego, które emitują metan do atmosfery. Uczestnicy […]
Redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik wyjaśnia podczas rozmowy z Łukaszem Warzechą w programie ,,Polska na Serio BIZNES’’ czym […]
Włączenie metanu do ETS doprowadzi do likwidacji takich przedsiębiorstw jak Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem […]
Gazprom proponuje budowę zakładu produkcji wodoru w północnych Niemczech nieopodal wyjścia gazociągów Nord Stream na ląd- poinformował […]
Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię redukcji emisji metanu. Poza poprawą środków na szczeblu UE służących podwyższeniu […]
Organizacja niemiecka Deutsche Umwelthilfe złożyła skargę sądową z prośbą o rewizję pozwolenia na pracę gazociągu Nord Stream 2 ze […]
Olen Południe, analizuje możliwość budowy dwudziestu biogazowni rolniczych opartych na innowacyjnej polskiej technologi, które umożliwią […]
Financial Times pisze o obiecującym sposobie śledzenia emisji metanu. Technologia może wspomóc walkę ze zmianami klimatu.
Według źródeł Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, na które powołuje się New York Times w czerwcu w wyniku pożarów lasów w […]
Komisja Europejska przygotowuje strategię ograniczenia emisji metanu z przemysłu naftowego i gazowego, co ma dotyczyć między innymi LNG […]
– Wyprzedzając unijne propozycje na rzecz ograniczenia emisji metanu, w interesie sektora gazowego leży jak najszybsze podjęcie odpowiednich […]
Jastrzębska Spółka Węglowa nie wyklucza zacieśnienia współpracy w ramach programu Geo-Metan, ale na razie obawia się o bezpieczeństwo złoża.
Kopalnia Budryk (JSW) jest już w 46 proc. zasilana energią z kopalnianego metanu. Wiele wskazuje na to, że za dwa lata całość zużywanej przez […]
PGNiG chce sięgnąć po metan z pokładów węgla. To ma być jeden ze sposobów na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również […]
Jastrzębska Spółka Węglowa ma koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie Dębina 1-Zachód […]
Dokument „Czyste powietrze dla Europejczyków” jest wdrażany przez KE i PE z determinacją i konsekwencją godną podkreślenia. Już w czterech […]
Dwie instalacje kogeneracyjne posłużą Zakładowi Górniczemu w Brzeszczach do produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu pochodzącego z […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podłączyło do sieci generator prądotwórczy o mocy nominalnej 0,9 MW. Jednostka jest zasilana gazem […]
Tylko operowanie od powierzchni, „odessanie” gazu z pokładów węgla likwiduje zagrożenie metanowe w kopalniach w dostatecznym stopniu […]
Podczas 39 Zjazdu Gazowników Joanna Podgórska, dyrektor w PGNiG omówiła działania innowacyjne oraz działalność badawczo-rozwojową spółki, […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Polska Grupa Górnicza (PGG) podpisały umowę o współpracy, w ramach strategicznego programu […]
Zdaniem uczestników panelu PGNiG na COP24 najlepsze rozwiązanie na rzecz walki ze zmianami klimatu to gazyfikacja, sięgnięcie po złoża […]
Należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalnia Budryk w Ornontowicach w jednej trzeciej jest zasilana energią elektryczną […]
Spodziewane od 2021 r. objęcie emisji metanu do atmosfery unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) znacząco podniesie koszty wydobycia […]
Szczelinowanie hydrauliczne w pokładach węgla działa i pozwala na przepływ metanu – gazu praktycznie w czystej postaci. Technologia ta może […]
Szczelinowanie hydrauliczne przy odmetanowaniu pokładów węgla kamiennego daje dobre efekty – twierdzi Polskie Górnictwo Naftowe i […]
PGNiG stawia na rozwój innowacji i przeznacza na ten cel duże środki, które chce wydawać w sposób racjonalny – powiedział podczas […]
– To ważny dzień dla polskiej energetyki i polskiego gazownictwa. Wykorzystanie na szeroką skalę metanu towarzyszącego złożom węgla […]
Wczoraj ( 8 czerwca) w Katowicach oficjalnie zostało otwarte Międzynarodowe Centrum Doskonałości w dziedzinie Metanu z Kopalń Węgla. Ta […]
Dzięki współpracy z instytucjami takimi jak UNECE, amerykańską US EPA, czy firmami handlującymi gazem nasza wiedza o odzyskiwaniu i […]
Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla zostało dzisiaj oficjalnie uruchomione w Katowicach. To pierwsze takie […]
Dzięki przedeksploatacyjnemu wydobyciu metanu z pokładów węgla, PGNiG jest coraz bliższe zwiększenia wydobycia gazu o 1-2 mld m sześc […]
Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, duńskie Enricom i Insero, chiński koncern Jiangxi Special Electric Motor oraz koordynująca […]
ROZMOWA Po 6 latach od założenia, Członkowie Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) podjęli uchwałę o likwidacji […]
PGNiG kontynuuje projekt szczelinowania hydraulicznego pokładu węgla w Gilowicach, aby uzyskać metan. Jeżeli jego wyniki – spodziewane w I […]
Nowe rozwiązania ustawowe ułatwią zagospodarowanie metanu z węgla kamiennego w ramach likwidacji kopalni.
Jak poinformował „Puls Biznesu”, w październiku w decydującą fazę wejdzie główny innowacyjny projekt PGNiG, czyli wydobycie metanu […]
– Technologię szczelinowania hydraulicznego będziemy używali na wszystkich innych złożach, niezależnie od wyników prac poszukiwawczych […]
(Polska Agencja Prasowa) W szybie wentylacyjnym katowickiej kopalni Murcki-Staszic doszło w środę do wybuchu metanu z rury odprowadzającej ten […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo staje się częścią eksperckiej instytucji, która działa pod auspicjami Organizacji Narodów […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy pracują nad nowatorską metodą […]