TAG: Metan

– Za próbą wprowadzenia restrykcyjnego rozporządzenia metanowego, gdzie dopuszczalny próg emisyjny w kopalniach wynosił 0,5 tony metanu na […]
Exxon Mobile, amerykańska spółka paliwowa, powiedział Financial Times, że przyłączy się do Oil and Gas Methan Partnership (OGMP), które […]
– W Stanach Zjednoczonych emisje dwutlenku węgla pochodzące z obiektów, które zajmują się przetwarzaniem skroplonego gazu ziemnego (LNG) […]
Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie ograniczania emisji metanu w energetyce. Aktualizacja […]
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę dotyczącą pożyczki […]
Polskie górnictwo węglowe uchyliło się przed niechybną egzekucją w 2027 roku wymierzoną rozporządzeniem metanowym Unii Europejskiej […]
Amerykańscy urzędnicy negocjują umowę, która ma pomóc Turkmenistanowi ograniczyć ogromne emisje metanu, potencjalnie przypieczętowując […]
Parlament Europejski zaakceptował dziś poprawki rozporządzenia metanowego. To ważne z perspektywy Polski, gdzie większość emisji metanu ma […]
W Parlamencie Europejskim polscy europosłowie, z różnych partii, toczą walkę o złagodzenie rygorystycznych zapisów dotyczących redukcji […]
Tematem, który w ostatnich tygodniach powraca jak bumerang, jest rozporządzenie metanowe. Regulacja jest przedmiotem dyskusji w Parlamencie […]
W sobotę polscy europosłowie podpisali deklarację, w której zapowiadają blokadę unijnego rozporządzenia metanowego. Nie zgadzają się na […]
Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pyta Komisję Europejską o wpływ rozporządzenia […]
Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas odpowiada na list wicepremiera Jacka Sasina ostrzegającego przed zagrożeniami rozporządzenia […]
Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) w swoim nowym raporcie przygląda się problemowi emisji metanu, który jest wielokrotnie bardziej szkodliwym […]
Parlament Europejski pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym redukcji emisji metanu w kopalniach węglowych. Polski rząd nie zgadza się na to rozwiązanie.
Metan jest gazem cieplarnianym o wiele groźniejszym niż dwutlenek węgla. Blokuje aż 80 razy więcej ciepła w atmosferze. Administracja Joe […]
PGNiG ogłasza konkurs na projekt drona zdolnego przenosić urządzenie do pomiarów poziomu metanu. Alternatywnym rezultatem konkursu jest […]
14 stycznia 2022 roku satelita należący do firmy GHGSat zaobserwował nietypową emisję CH4. Gaz wydobywał się z obiektów wchodzących w skład […]
– Metan, a dokładnie redukcja emisji metanu do powietrza atmosferycznego, stanowi ważny element strategii środowiskowej przyjętej ostatnio […]
Liderem efektywności odmetanowania wśród krajowych kopalń jest ZG Brzeszcze z Tauron Wydobycie – wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego […]
– Zaktualizowana strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla koksowego i wzmocnienie jego jakości […]
SIódmego lutego w Waszyngtonie doszło do spotkania dziewiątej Rady Energii UE-USA. Tematami rozmów były m.in. dążenie do osiągnięcia […]
Grupa badaczy pod kierownictwem Thomasa Lauvaux zaprezentowała zdjęcia satelitarne, które pokazują ogromne wycieki metanu w USA i Azji. – […]
Podczas tegorocznego szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow, Chiny i Stany Zjednoczone zgodziły się wzmocnić współpracę w ramach polityki […]
– Mamy wielkiego słonia w pokoju, o którym wszyscy mówią zamiast o szczycie klimatycznym, czyli kryzys energetyczny. Jest wielka pokusa żeby […]
Tauron uruchomił instalację kogeneracyjną zasilaną gazem pozyskiwanym z procesu odmetanowania wyrobisk w Zakładzie Górniczym Brzeszcze w […]
24 państwa podpisały deklarację o redukcji emisji metanu o 30 procent do 2030 roku. Porozumienie powstało z inicjatywy USA oraz Unii […]
Jeszcze w tym roku, unijny system handlu emisjami (EU ETS) może objąć kopalnie węgla kamiennego, które emitują metan do atmosfery. Uczestnicy […]
Redaktor naczelny BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik wyjaśnia podczas rozmowy z Łukaszem Warzechą w programie ,,Polska na Serio BIZNES’’ czym […]
Włączenie metanu do ETS doprowadzi do likwidacji takich przedsiębiorstw jak Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem […]
Gazprom proponuje budowę zakładu produkcji wodoru w północnych Niemczech nieopodal wyjścia gazociągów Nord Stream na ląd- poinformował […]
Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię redukcji emisji metanu. Poza poprawą środków na szczeblu UE służących podwyższeniu […]
Organizacja niemiecka Deutsche Umwelthilfe złożyła skargę sądową z prośbą o rewizję pozwolenia na pracę gazociągu Nord Stream 2 ze […]
Olen Południe, analizuje możliwość budowy dwudziestu biogazowni rolniczych opartych na innowacyjnej polskiej technologi, które umożliwią […]
Financial Times pisze o obiecującym sposobie śledzenia emisji metanu. Technologia może wspomóc walkę ze zmianami klimatu.
Według źródeł Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, na które powołuje się New York Times w czerwcu w wyniku pożarów lasów w […]
Komisja Europejska przygotowuje strategię ograniczenia emisji metanu z przemysłu naftowego i gazowego, co ma dotyczyć między innymi LNG […]
– Wyprzedzając unijne propozycje na rzecz ograniczenia emisji metanu, w interesie sektora gazowego leży jak najszybsze podjęcie odpowiednich […]
Jastrzębska Spółka Węglowa nie wyklucza zacieśnienia współpracy w ramach programu Geo-Metan, ale na razie obawia się o bezpieczeństwo złoża.
Kopalnia Budryk (JSW) jest już w 46 proc. zasilana energią z kopalnianego metanu. Wiele wskazuje na to, że za dwa lata całość zużywanej przez […]
PGNiG chce sięgnąć po metan z pokładów węgla. To ma być jeden ze sposobów na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również […]
Jastrzębska Spółka Węglowa ma koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie Dębina 1-Zachód […]
Dokument „Czyste powietrze dla Europejczyków” jest wdrażany przez KE i PE z determinacją i konsekwencją godną podkreślenia. Już w czterech […]
Dwie instalacje kogeneracyjne posłużą Zakładowi Górniczemu w Brzeszczach do produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu pochodzącego z […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podłączyło do sieci generator prądotwórczy o mocy nominalnej 0,9 MW. Jednostka jest zasilana gazem […]