TAG: Metan
Włączenie metanu do ETS doprowadzi do likwidacji takich przedsiębiorstw jak Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem […]
Gazprom proponuje budowę zakładu produkcji wodoru w północnych Niemczech nieopodal wyjścia gazociągów Nord Stream na ląd- poinformował […]
Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię redukcji emisji metanu. Poza poprawą środków na szczeblu UE służących podwyższeniu […]
Organizacja niemiecka Deutsche Umwelthilfe złożyła skargę sądową z prośbą o rewizję pozwolenia na pracę gazociągu Nord Stream 2 ze […]
Olen Południe, analizuje możliwość budowy dwudziestu biogazowni rolniczych opartych na innowacyjnej polskiej technologi, które umożliwią […]
Financial Times pisze o obiecującym sposobie śledzenia emisji metanu. Technologia może wspomóc walkę ze zmianami klimatu.
Według źródeł Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, na które powołuje się New York Times w czerwcu w wyniku pożarów lasów w […]
Komisja Europejska przygotowuje strategię ograniczenia emisji metanu z przemysłu naftowego i gazowego, co ma dotyczyć między innymi LNG […]
– Wyprzedzając unijne propozycje na rzecz ograniczenia emisji metanu, w interesie sektora gazowego leży jak najszybsze podjęcie odpowiednich […]
Jastrzębska Spółka Węglowa nie wyklucza zacieśnienia współpracy w ramach programu Geo-Metan, ale na razie obawia się o bezpieczeństwo złoża.
Kopalnia Budryk (JSW) jest już w 46 proc. zasilana energią z kopalnianego metanu. Wiele wskazuje na to, że za dwa lata całość zużywanej przez […]
PGNiG chce sięgnąć po metan z pokładów węgla. To ma być jeden ze sposobów na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również […]
Jastrzębska Spółka Węglowa ma koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie Dębina 1-Zachód […]
Dokument „Czyste powietrze dla Europejczyków” jest wdrażany przez KE i PE z determinacją i konsekwencją godną podkreślenia. Już w czterech […]
Dwie instalacje kogeneracyjne posłużą Zakładowi Górniczemu w Brzeszczach do produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu pochodzącego z […]