Autor: Izabela Kloc
– Za ekologiczny alarmizm niemieckich i brukselskich elit zapłacą wszyscy obywatele Unii – mówi poseł do Parlamentu Europejskiego […]
Komisja Europejska utrzymała na liście surowców krytycznych węgiel koksowy, ale to jest dopiero część sukcesu. Rozporządzenie trafi teraz do […]
– Unia Europejska chce odebrać rolnikom ugory. Uderza w sektor produkcji żywności i zachęca ludzi do jedzenia świerszczy. Teraz planuje […]
Parlament Europejski pogrąża się w korupcji. Komisja Europejska robi skok na władzę, która jej się nie należy. Radą Europejską rządzi […]
Norwegia brnie w gospodarczo-polityczną pułapkę przekonując, że ceny gazu reguluje rynek. Tak bywa zazwyczaj, ale nie teraz. Obecnie ceny gazu […]
W priorytetowym trybie skierowałam do Komisji Europejskiej pytanie, czy zamierza podjąć jakieś działania w sprawie reformy systemu handlu […]
Mimo szalejących cen energii, które mają katastrofalny wpływ na gospodarkę i wpędzają ludzi w ubóstwo energetyczne, Komisja Europejska nie […]
W marcu Putin zażądał, aby państwa Unii Europejskiej płaciły za rosyjski gaz w rublach. Stoi to w sprzeczności z sankcjami nałożonymi na […]
– Energetyka odnawialna jest niestabilnym źródłem prądu, uzależnionym od kaprysów pogody i niezdolnym do magazynowania energii. Większy […]
Drogie samochody, niedostępne mieszkania, pogorszenie się cywilizacyjnych standardów życia – pakiet Fit for 55 najmocniej uderzy w młode, […]
– Polska jest krajem zależnym od energetyki węglowej i nie zmieni się to przez kolejne dziesięciolecia. Odrzucenie systemu ETS może […]
– Zielony Ład jest eksperymentem ideologicznym wprowadzającym nowe, nigdzie nie testowane regulacje, które mają ogromny wpływ na każdą […]
Nie ma większej zbrodni przeciwko klimatowi, niż wojna na Ukrainie. Dlaczego więc Unia Europejska, której sztandarową ideą jest „Zielony […]
W Parlamencie Europejskim podczas posiedzenia komisji ITRE zdecydowaną większością głosów przyjęto moją opinię na temat tzw. cła od śladu […]
Polityka klimatyczna jest wciąż ważna, ale pojawiły się sprawy ważniejsze. Po 24 lutym nastały nowe czasy, w które Europa musi wejść silna, […]