Autor: Izabela Kloc
– Wzmocnienie i zintegrowanie obszaru Trójmorza poprawiłoby sytuację geopolityczną Unii Europejskiej. Państwom skandynawskim, bałtyckim, […]
– Za próbą wprowadzenia restrykcyjnego rozporządzenia metanowego, gdzie dopuszczalny próg emisyjny w kopalniach wynosił 0,5 tony metanu na […]
– Cykl tegorocznych uroczystości barbórkowych poprzedziły dobre informacje z Brukseli, gdzie ostatecznie zatwierdzono rozporządzenie […]
– Niemcy pozamykali swoje elektrownie atomowe i wpadli w największe od dekad energetyczne tarapaty. Teraz chcą pociągnąć na dno całą […]
– W 2022 roku produkcja węgla na świecie, popyt na niego i jego globalne zużycie osiągnęły rekordowe poziomy. W roku 2023 nie należy […]
– Skoro nie udało się zamknąć Turowa rękami polskich sędziów, zawsze można sięgnąć po sprawdzone ‘Wunderwaffe’ przeciwników […]
W środę – 12 kwietnia – sprawozdawcy projektu rozporządzenia metanowego w Parlamencie Europejskim będą musieli zająć stanowisko wobec […]
– Za ekologiczny alarmizm niemieckich i brukselskich elit zapłacą wszyscy obywatele Unii – mówi poseł do Parlamentu Europejskiego […]
Komisja Europejska utrzymała na liście surowców krytycznych węgiel koksowy, ale to jest dopiero część sukcesu. Rozporządzenie trafi teraz do […]
– Unia Europejska chce odebrać rolnikom ugory. Uderza w sektor produkcji żywności i zachęca ludzi do jedzenia świerszczy. Teraz planuje […]
Parlament Europejski pogrąża się w korupcji. Komisja Europejska robi skok na władzę, która jej się nie należy. Radą Europejską rządzi […]
Norwegia brnie w gospodarczo-polityczną pułapkę przekonując, że ceny gazu reguluje rynek. Tak bywa zazwyczaj, ale nie teraz. Obecnie ceny gazu […]
W priorytetowym trybie skierowałam do Komisji Europejskiej pytanie, czy zamierza podjąć jakieś działania w sprawie reformy systemu handlu […]
Mimo szalejących cen energii, które mają katastrofalny wpływ na gospodarkę i wpędzają ludzi w ubóstwo energetyczne, Komisja Europejska nie […]
W marcu Putin zażądał, aby państwa Unii Europejskiej płaciły za rosyjski gaz w rublach. Stoi to w sprzeczności z sankcjami nałożonymi na […]