Autor: Izabela Kloc
Poseł do Parlamentu Europejskiego Izabela Kloc zapytała Komisję Europejską o to, czy zamierza ona zaostrzyć politykę klimatyczną pomimo […]
Plan drastycznych cięć w górnictwie, przygotowany w ministerstwie aktywów państwowych, był niepotrzebny, bo i tak nie zostałby zrealizowany […]
Polska zapewniła sobie dwa czynniki niezbędne do skutecznej transformacji energetycznej: pieniądze i czas. Środki finansowe są większe, niż […]
W czasie największego od dekad kryzysu półroczne przywództwo w Unii Europejskiej objęło najsilniejsze gospodarczo państwo. Niemiecka […]
Kolejna komisja europarlamentu domaga się osiągnięcia neutralności klimatycznej już w 2040 roku. Inny postulat to redukcja emisji dwutlenku […]
Radykalizm polityki klimatycznej coraz bardziej dzieli Unię Europejską, ale w tym sporze umyka nam sprawa kluczowa. Największą przeszkodą w […]
Frans Timmermans mówiąc o europejskiej solidarności w dobie kryzysu użył metafory, że jeśli jedno z państw członkowskich się potknie to […]
W dobie koronawirusa pogłębiają się podziały wśród europosłów w kwestii tempa i kierunku polityki klimatycznej. Pojawia się coraz więcej […]
Większość restrykcji Europejskiego Zielonego Ładu negatywnie wpływa na konkurencyjność unijnej gospodarki w skali globalnej. Od tej reguły […]
Koronawirus sieje spustoszenie. Ludzie tracą życie i zdrowie, a gospodarka pogrąża się w największym od dekad kryzysie. Mimo tego Unia […]
– Pomimo kryzysu Komisja Europejska nadal pozostaje nieugięta, a nawet wykorzystuje obecną sytuację do zaostrzenia „zielonego” kursu – […]
Z gospodarczej kwarantanny po koronawirusie będziemy wychodzić latami, a to znaczy, że Unia Europejska musi zmienić swoje priorytety. Jeśli […]
Kiedy Frans Timmermans dostał tekę wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za wprowadzanie „Zielonego ładu”, pojawiły […]
Miał być finansowym kołem zamachowym „Zielonego ładu”, a stał się wydatkiem krytykowanym zarówno przez zwolenników, jak i krytyków […]
– W Polsce nie możemy sobie pozwolić na to, aby z polityki klimatycznej robić temat tabu. Zbyt wiele mamy tutaj do wygrania, ale sporo też […]