TAG: Polski Instytut Ekonomiczny

Złotym wodorem określa się wodór powstający z źródeł niskoemisyjnych, eksploatacja tych złóż może ograniczyć emisję CO2 przy produkcji […]
– Gdy chcemy skutecznie uderzać w rosyjską gospodarkę, to powinniśmy objąć LPG sankcjami na poziomie unijnym, ale przede wszystkim […]
Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w raporcie „Bezpieczeństwo dostaw gazu w UE. Od kryzysu do niezależności” analizuje działania państw UE na […]
Budowa tzw. małych reaktorów modułowych nie zastąpi konieczności inwestycji w OZE i wielkoskalową energetykę jądrową – wskazano w […]
Polska może być gwarantem bezpieczeństwa ropy w regionie, kluczowy jest Naftoport – oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego […]
Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego, koszt klimatyczny rosyjskiej inwazji na Ukrainę w scenariuszu umiarkowanym wyniesie 212,7 mln t […]
Polski Instytut Ekonomiczny podaje w swojej analizie, że Polska jest wśród trzech krajów o najniższym wzroście cen energii elektrycznej i gazu […]
Przed tegorocznym szczytem COP27 USA przyjęły pakiet przepisów uruchamiających 370 mld USD zielonych inwestycji w celu osiągnięcia […]
Przymusowe ograniczanie popytu na gaz w stosunku do przeciętnego zużycia w poprzednich latach w UE może wynieść 10 procent, i to w przypadku […]
Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) obliczają w raporcie pt. „Koszty klimatyczne inwazji” ile emisji CO2 spowodowała […]
27,8 TWh (9 procent) – o tyle wzrosło wytwarzanie energii elektrycznej z gazu ziemnego w UE w trzech kwartałach 2022 roku w porównaniu do […]
Europejskie zapasy oleju napędowego są najniższe od lat. Polska nie odnotowała dotychczas niedoborów – w 2022 roku została również […]
Według szacunków Komisji Europejskiej, „luka biomasowa” UE w 2050 roku może wynieść 70 procent, a o 49 procent może wzrosnąć roczna […]
Wymiana sprzętu RTV i AGD i oświetlenia do najwyżej klasy mogłaby zredukować zużycie energii elektrycznej gospodarstw domowych o 43 procent, a […]
Zgodnie z założeniami polskiej strategii energetycznej, uran dla polskich elektrowni będzie importowany. Kierunków importu jest wiele, jednak […]
Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie ceny maksymalnej energii pozwalającej zebrać środki na walkę z kryzysem energetycznym. – 1,2 […]
Polski Instytut Ekonomiczny obliczył, że koszt emisji CO2 w produkcji jednej megawatogodziny energii w Polsce jest trzykrotnie wyższy od średniej unijnej.
Ponad osiem razy więcej kosztuje megawatogodzina (MWh) gazu na niemieckim hubie THE niż na amerykańskim Henry Hub. Podczas gdy od początku […]
281 procent – tyle wyniósł wzrost zysków ExxonMobil w II kwartale 2022 roku w porównaniu do 2021 rokiem. 1,3 bln USD wyniosą dodatkowe […]
Koszt wytworzenia 1 kWh energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych wyniesie od 12 do 17,5 groszy. 61-76 razy mniej wynosi intensywność emisji […]
14 procent samochodów osobowych w Polsce stanowiły pojazdy zasilane LPG. Polska zwiększyła swój udział w eksporcie unijnym LPG w latach […]
85 procent wartości eksportu Libii stanowi ropa naftowa. 65 procent ropy naftowej z Libii trafia do Europy, a około 1,7 mln baryłek ropy […]
13 procent zamiast deklarowanych 20,1 procent wydatków budżetu UE na lata 2014-2020 realnie zostało wydane na cele klimatyczne według […]
Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przedstawił w nowej analizie liczby dotyczące kosztów klimatycznych inwazji Rosji na Ukrainę. 695 mln ton CO2 […]
Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Green economy – wpływ zielonej ekonomii na klimat i rozwój gospodarczy” wynika, że […]
Według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, znalezienie alternatywnych źródeł dostaw ropy wobec rosyjskich przez Unię Europejską mocno […]
Nord Stream 2 w najmniejszym stopniu nie przyczyni się do dywersyfikacji tras dostaw gazu do UE ani nie zapewni zwiększenia wolumenu importowanego […]
Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego oceniają, że konieczność korzystania z systemu aukcji ma kosztować polski sektor CBAM 1,1 mld euro w 2030 roku.
Szacunkowy koszt budowy w Polsce bloków jądrowych do 2040 roku wyniesie ok. 105 mld zł – wskazano w informacji Polskiego Instytutu […]
Czy transformacja energetyczna może stać się kołem zamachowym ekonomii? Co to oznacza dla spółek energetycznych? Ile będzie kosztować ten […]
– W streszczeniu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku z lutego tego roku czytamy, że nakłady na transformację w sektorze paliwo – […]
Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) ocenił, że planowana przez rząd dekarbonizacja Polski może być mniej kosztowna (890 mld zł), niż utrzymanie […]
Polska, jedyny kraj Unii Europejskiej, który nie zabrał jeszcze głosu w kwestii zobowiązania się do neutralności pod względem emisji dwutlenku […]
Realizacja postanowień porozumienia paryskiego, spełnienie wymogów unijnych w zakresie redukcji dwutlenku węgla i udziału OZE w wytwarzaniu […]
Polski Instytut Ekonomiczny zbadał stan odpadów przemysłowych i komunalnych w Polsce. – Kraj znajduje się na 14. miejscu w Unii […]
Przy realizacji zdecydowanej polityki redukcji emisji CO2, liczba miejsc pracy w polskim górnictwie zmaleje do 27 tys. w 2050 r. z ok. 80 tys […]
Z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że dla efektywnego działania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji potrzeba, aby Polska […]
Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wydał niedawno raport: The Just Energy Transition Fund: Fostering Energy Transition, Countering Economic […]