Autor: Michał Kędzierski
Zielone światło Komisji Europejskiej (KE) dla nacjonalizacji i dokapitalizowania Unipera i SEFE kończy proces wywołanych kryzysem zmian […]
Odroczenie wygaszenia elektrowni jądrowych i umożliwienie produkcji przez nie energii elektrycznej zimą, pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie […]
– 24 sierpnia rząd RFN przyjął rozporządzenie w sprawie priorytetowej obsługi transportu nośników energii na kolei. W myśl nowych […]
23 czerwca wprowadzono w Niemczech stan alarmowy w oparciu o plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej w sektorze gazu (niem. Notfallplan Gas), […]
Dotychczasowe projekty terminali LNG w Niemczech nie mogły doczekać się realizacji ze względu na niesprzyjające warunki regulacyjne i rynkowe […]
Z całą pewnością do Berlina dotarła świadomość, że transformacja musi uwzględniać także komponent bezpieczeństwa energetycznego w UE […]
Jeśli wysokie ceny energii i gazu ziemnego będą się utrzymywać, mogą w dłuższej perspektywie negatywnie wpłynąć na poparcie Niemców dla […]
– Rozwój wydarzeń wokół kwestii klimatu nie sprzyja Nord Stream 2. Gdyby po niemieckiej stronie decyzja o budowie była podejmowana teraz, […]
Projekt niemieckiej nowelizacji ustawy o ochronie klimatu został przyjęty przez rząd 5 maja, sześć dni po publikacji orzeczenia Federalnego […]
10 czerwca Bundestag upoważnił rząd federalny do podpisania z koncernami energetycznymi umowy publicznoprawnej regulującej ostatecznie kwestię […]
Rekompensaty na rzecz spółek zmuszonych do wyłączenia energetyki jądrowej w Niemczech wyniosą prawie trzy razy więcej od pierwotnych […]
Niemiecki Federalny Trybunał Obrachunkowy (FTO) – odpowiednik polskiej NIK – skrytykował sposób zarządzania procesem transformacji […]
Wodór postrzegany jest w Niemczech jako „ropa XXI wieku” i kluczowy element transformacji energetycznej – tłumaczy Michał Kędzierski z […]
Nord Stream 2 może posłużyć zarówno do transportu wodoru, jak i do pokrycia ewentualnego dodatkowego zapotrzebowania na gaz ziemny do […]