Resort energii przeanalizuje rekomendacje KE dotyczące projektu KPEiK

27 czerwca 2019, 14:15 Alert

Ministerstwo Energii przeanalizuje rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące projektu krajowego planu w zakresie energii i klimatu – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Minister Energii,Krzysztof Tchórzewski, Fot. Ministerstwo Energii , Źródło: Twitter
Minister Energii,Krzysztof Tchórzewski, Fot. Ministerstwo Energii , Źródło: Twitter

„Patrzymy na te rekomendacje. Znaczna ich część jest zwróceniem uwagi, część może być przyjęta, a część nie musi być przyjęta – to wymaga głębokiej analizy” – powiedział dziennikarzom Tchórzewski. „Tych rekomendacji jest dużo, zespoły specjalistów nad tym pracują” – dodał minister energii.

18 czerwca Komisja opublikowała ocenę projektów planów państw członkowskich w zakresie realizacji celów unii energetycznej, a w szczególności unijnych celów w zakresie energii i klimatu wyznaczonych na 2030 r. Komisja Europejska, oceniając projekt krajowego planu w zakresie energii i klimatu, zaleciła, by Polska m.in. zwiększyła cel udziału energii z OZE do co najmniej 25 proc. w perspektywie 2030 roku.

W projekcie polskiego KPEiK przyjęto, że udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto wyniesie w 2030 roku 21 proc. KE zaleca też zagwarantowanie pełnej realizacji celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. (15 proc. udziału OZE – przyp. PAP Biznes) i „zachowanie go jako poziomu bazowego od 2021 r., oraz wyjaśnienie, w jaki sposób ten bazowy udział zostanie zrealizowany i utrzymany”.

Państwa członkowskie mają obecnie sześć miesięcy na wprowadzenie poprawek w krajowych planach. Przepisy UE dotyczące unii energetycznej nakładają na państwa członkowskie obowiązek uwzględnienia zaleceń Komisji lub podania do publicznej wiadomości przyczyn ich odrzucenia. Termin składania ostatecznych planów w zakresie energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznaczono na dzień 31 grudnia 2019 r.

Polska Agencja Prasowa