Wcisło: Przepisy biometanowe są martwe

2 lipca 2020, 14:00 Energetyka

Biometan może odegrać rolę w transformacji energetycznej transportu. Jak przebiega rozwój wykorzystania tego paliwa w Polsce? Opowiada Karolina Wcisło z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.

mec. Karolina Wcisło / Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy
mec. Karolina Wcisło / Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Martwe przepisy

Mecenas Wcisło przekonuje w komentarzu dla BiznesAlert.pl, że w tej chwili regulacje prawne na rzecz biometanu w Polsce są „martwe”. – Istnieją wprawdzie systemy wsparcia, jak system brązowych certyfikatów czy system aukcyjny, ale problem polega na tym, że nie mamy instalacji, które mogłyby z tych systemów korzystać –  mówi. Podobnie jest w przypadku wykorzystania biometanu w transporcie. – Generalnie jako kraj jesteśmy mocno spóźnieni w wykorzystaniu tego paliwa. Ta sytuacja niewątpliwie ulegnie jednak zmianie, ponieważ już w przyszłym roku Polska będzie zobowiązana do wdrożenia postanowień unijnej dyrektywy RED II, która obliguje kraje członkowskie do osiągnięcia określonych celów OZE do 2030 roku. Biometan jest też uwzględniony w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Zresztą już widać, że w Polsce bardzo intensywnie ruszyły programy dofinansowań projektów w zakresie technologii wytwarzania i wykorzystania biometanu, przede wszystkim z NCBiR.  Trzeba teraz zacząć pracować nad zmianami regulacji prawnych, które będą jak najlepiej przystawać do specyfiki funkcjonowania tworzącego się rynku oraz zapewniać takim instalacjom odpowiedni system wsparcia – wyjaśnia Wcisło.

Wcisło/Sakławski: Czy Polska spełni cel OZE w transporcie? Rozporządzenie biopaliwowe jest prawie gotowe

Jak UE postrzega rolę biometanu w transformacji energetycznej? Karolina Wcisło wskazuje, że analizując akty prawne przyjmowane na poziomie Unii Europejskiej widać, że biometan obok wodoru jest jednym z kluczowych paliw, których produkcja i wykorzystanie będzie wspierane w perspektywie najbliższych kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat. – Oprócz uchwalonej już dyrektywy RED II, Unia Europejska obecnie pracuje m.in. nad kolejnym pakietem gazowym, który wprowadzi nowe regulacje na rzecz infrastruktury gazów niskoemisyjnych (biometan, wodór, technologie power-to-gas i inne), priorytetowego dostępu do sieci czy możliwych systemów wsparcia. Widać zatem, że będzie to jeden z głównych elementów transformacji energetycznej – przekonuje prawnik Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy w rozmowie z BiznesAlert.pl.

– Wydaje się, że nie ma już odwrotu od zastosowania biometanu w transporcie czy sieciach gazowych. Jest to kwestia dopracowania odpowiednich technologii oraz masowego ich wdrożenia, przy możliwie praktycznych regulacjach prawnych i dobrze skonstruowanym systemie wsparcia – kwituje nasza rozmówczyni.

Opracowała Patrycja Rapacka