Kurs ku OZE w Krajowym Planie Odbudowy (RELACJA)

26 lutego 2021, 17:15 Energetyka

Rząd przedstawił projekt Krajowego Planu Odbudowy. Znalazły się w nim projekty energetyczne ze szczególnym naciskiem na Odnawialne Źródła Energii.

Prezentacja KPO w Kancelarii Premiera. Fot. Wojciech Jakóbik
Prezentacja KPO w Kancelarii Premiera. Fot. Wojciech Jakóbik

Walka z emisją w Polsce

– Chodzi także o dążenie do neutralności klimatycznej – tłumaczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas prezentacji założeń Krajowego Planu Odbudowy (KPO). – Chcemy skupić się na wymianie taboru w miastach i na obszarach wiejskich – powiedziała minister. Zdradziła, że KPO ma promować wykorzystanie kolei w transporcie. W ten sposób ma spaść emisyjność sektora transportowego.

– Następny element to działania związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska w związku z rozbudową dróg obwodowych miast – powiedziała Jarosińska-Jedynak.

– Zielona energia i zmniejszenie energochłonności to obszary na które musimy przeznaczyć co najmniej 37 procent środków Krajowego Planu Odbudowy – przypomniała minister. – Będziemy chcieli zwiększać promocję OZE tak, aby produkcja energii z tych źródeł była większa niż do tej pory. Duże przedsiębiorstwa są dużym emitentem gazów cieplarnianych, więc chcemy aby inwestycje tego typu były tam realizowane.

– Musimy poszukiwać technologii, które będą zastępować węgiel, ale w sposób zrównoważony – zapowiedziała minister Jarosińska-Jedynak. Dlatego w KPO znalazły się technologie wodorowe oraz biogaz.

– Trzonem inwestycji będą farmy wiatrowe nie tylko na morzu, ale i na lądzie – powiedziała minister. Jej zdaniem Polska może stać się liderem energetyki tego typu.

Zapisy projektu KPO

– Wyzwaniem będzie uproszczenie i uelastycznienie zasad udzielania pomocy, a także zapewnienie większej stabilności legislacyjnej w obszarze regulacji dotyczących OZE – czytamy w projekcie KPO. – Kluczowe będzie również to, na ile uda się wykorzystać technologie wodorowe (od produkcji poprzez przesyłanie do zastosowań) na potrzeby mobilności, przemysłu, energii elektrycznej i ogrzewania.

– Wyzwaniem jest także wykorzystanie ogromnego potencjału jaki posiada Polska w zakresie biogazu – w sektorze odpadowym i branży rolno-spożywczej, szacowany na blisko 7,8 mld m sześc. biometanu – czytamy w dokumencie, który zaleca „ukierunkowanie inwestycji na transformację ekologiczną i cyfrową, w szczególności na infrastrukturę cyfrową, czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii oraz zrównoważony transport, co będzie przyczyniać się do stopniowej dekarbonizacji gospodarki, m.in. w regionach górniczych.

W projekcie Krajowego Planu Odbudowy znalazł się zapis, że „rdzeniem zielonej transformacji gospodarki jest transformacja energetyczna opisana w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (strategia energetyczna – przyp. red.). Będzie ona oparta na trzech filarach: tzw. sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz działaniach na rzecz dobrej jakości powietrza”.

– Należy zauważyć, że energetyka jądrowa, która wzmocni podstawę systemu i wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń z sektora zostanie wdrożona dopiero w 2033 roku. W okresie przejściowym transformacji energetycznej wymagany będzie wzrost wykorzystania gazu w energetyce, a to z kolei wiąże się z koniecznością zapewnienia jego bezpiecznych i stabilnych dostaw oraz powstania nowych mocy wytwórczych – zastrzegają autorzy dokumentu.

Ponad 25 mld złotych na transformację energetyczną w Krajowym Planie Odbudowy