TAG: Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu

– Polska podejmuje liczne działania we wszystkich obszarach, przewidzianych Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 […]
Polska przeżywa boom fotowoltaiki, ale utrzymują się przeszkody jej rozwoju. – Największą barierą jest niespójność dokumentów […]
Rząd przedstawił projekt Krajowego Planu Odbudowy. Znalazły się w nim projekty energetyczne ze szczególnym naciskiem na Odnawialne Źródła Energii.
Komisja Europejska opublikowała podsumowania i oceny Krajowych Planów Energii i Klimatu (KPEiK) krajów UE na lata 2021–2030. W pełnej ocenie […]
Ministerstwo klimatu przyznaje, że cel unijny udziału OZE w miksie energetycznym wyznaczony do 2020 roku może zostać spełniony przez Polskę w […]