MKiŚ zapewnia, że Polska podejmuje działania we wszystkich obszarach KPEiK

23 marca 2022, 15:45 Alert

– Polska podejmuje liczne działania we wszystkich obszarach, przewidzianych Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 – poinformował wiceminister klimatu Adam Gibourge-Czetwertyński sejmową podkomisję ds. restrukturyzacji energetyki.

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu

Przedstawiając w środę podkomisji informację nt. harmonogramu i realizacji „Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” Gibourge-Czetwertyński przypomniał, że cele z KPEiK, jakie są realizowane były celami obowiązującymi w 2019 roku, a obecnie trwa dyskusja o zmianie celów na 2030 rok. – Dlatego będzie konieczność aktualizacji tego planu – zastrzegł. Jak podkreślał, rząd podjął działania we wszystkich pięciu obszarach, które obejmuje Plan.

W obszarze obniżenia emisyjności uruchomiono wsparcie m.in. z Funduszu Modernizacyjnego. Na ten rok zatwierdzone są już programy wsparcia: pomp ciepła, sieci, inteligentnych liczników, efektywności, kogeneracji w przemyśle i ciepłownictwie. Łączna kwota wsparcia to 1,5 mld zł, które będą do dyspozycji już w tym roku – zaznaczył Gibourge-Czetwertyński.

W obszarze OZE zapewniono dalsze funkcjonowanie systemu aukcyjnego, przedłużenie systemów wsparcia FiP i FiT o 5 lat, do kończą 2027 roku – wyliczał. Przypomniał też szereg zmian legislacyjnych, m.in. zmianę polityki taryfowej dla ciepła sieciowego, premiującą OZE, likwidację szeregu barier regulacyjnych w obszarze biogazu, czy ustawę o offshore. – W obszarze efektywności energetycznej wprowadzono m.in. system wsparcia oparty na świadectwach efektywności, czy umożliwiono realizację obowiązku efektywności poprzez finansowanie działań u odbiorców końcowych, wsparcie dla kogeneracji i możliwość przechodzenia na kolejny rok nieprzyznanej premii kogeneracyjnej. Wprowadzono też dodatek osłonowy – przypomniał wiceminister.

– Z kolei w obszarze bezpieczeństwa energetycznego Polska od lat prowadzi politykę dywersyfikacji dostaw, przede wszystkim gazu – przypomniał Gibourge-Czetwertyński. Wymienił też zapewnienie odpowiednich zasobów wytwórczych poprzez rynek mocy, projekt jądrowy czy istotne inwestycje w sieci przesyłowe. W obszarze rynku wiceminister wymienił reformy rynku bilansującego, jak np. umożliwienie udziału strony popytowej. Jednym z kierunków działań są też magazyny energii, ale także produkcja gazów odnawialnych, m.in. wodór – zaznaczył.

Obowiązujący KPEiK wyznacza na 2030 roku szereg celów. To 7 procent redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze non-ETS w stosunku do poziomu z 2005 roku, 21-23 procent udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe), 14 procent udział OZE w transporcie, wzrost efektywności energetycznej o 23 procent, oraz 56-60 procent udział węgla w produkcji energii elektrycznej z perspektywą dalszego spadku do 2040 roku.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński