Portugalski EDP przyśpiesza odejście od węgla. Rozważa produkcję zielonego wodoru

16 lipca 2020, 12:15 Alert
fot. EDP
fot. EDP

Portugalski gigant energetyczny Energias de Portugal (EDP) w ramach strategii dekarbonizacji planuje zamknięcie elektrowni węglowych w Portugalii i Hiszpanii.

Odejście od węgla

Spółka informuje, że przewiduje zamknięcie elektrowni węglowych na Półwyspie Iberyjskim. Stosowne dokumenty są już przygotowywane odnośnie zamknięcia elektrowni węglowej Sines (1180 MW) oraz bloku nr 3 w Soto de Ribera (346 MW). W przypadku Sines EDP złożył już wniosek o wygaszenie koncesji tak, aby mogła funkcjonować do stycznia 2021 roku. W przypadku Soto De Ribera także przewiduje się zamknięcie tego bloku w 2021 roku. Praca jednostki została wstrzymana w styczniu 2020 roku.  Z kolei w Hiszpanii planowane jest zmiana elektrowni węglowej Aboño o mocy 342 MW na elektrownie gazową. Proces wymiany kotła na gazowy ma zakończyć się w ciągu kilku lat, tj. do 2022 roku,

Proces zamykania elektrowni węglowych przez EDP na Półwyspie Iberyjskim będzie kosztował około 100 milionów euro w samym 2020 roku. EDP przekonuje, że strategia dekarbonizacji jest zgodna z polityką energetyczną Portugalii, wraz z portugalską wersją KPEiK. Portugalia chce całkowicie odejść od węgla do 2030 roku.

Portugalia inwestuje w zielony wodór, fotowoltaikę i kopalnie litu

Decyzje o rezygnacji z eksploatacji elektrowni są podyktowane warunkami rynkowymi. Rosną koszty produkcji węgla, ceny uprawnień do emisji CO2, a energia produkowania w odnawialnych źródła energii (OZE) jest coraz tańszą. Dochodzi do tego rosnące obciążenie podatkowe oraz wzrost konkurencyjności źródeł gazowych.

EDP informuje, że obecnie jest na etapie badań potencjały produkcji zielonego wodoru w Sines we współpracy z innymi firmami. Miejscowość ta ma dostęp do morza, więc jest możliwości eksportu wodoru drogą morska. EDP jest przekonane, że może być to szansa gospodarki krajowej i regionu. EDP liczy na środki pochodzące z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), które pomogą w stworzeniu nowych miejsc pracy oraz wyszkoleniu specjalistów.

Portugalia została ostatnio sklasyfikowana jako czwarty najbardziej ekologiczny kraj w UE w sześciu kategoriach: odpady, energia, gazy cieplarniane, jakość powietrza, woda pitna i grunty naturalne. Wyprzedzają ją jedynie Szwecja, Norwegia i Islandia. Portugalia pozyskuje 30 procent swojej energii ze źródeł odnawialnych, co przewyższa średnią wynoszącą 25 procent, a jednocześnie zużywa niewielką ilość energii konwencjonalnej tj. 1,7 tony ropy na w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu ze średnią wynoszącą 2,8 tony.

EDP/The Portugal News/Patrycja Rapacka

Zyska: Węgiel i ropa pozostaną w polskim miksie, ale energia z OZE jest tańsza