Azoty wywalczyły czas na walkę z długiem

26 kwietnia 2024, 08:15 Alert

Grupa Azoty podpisała aneks do porozumienia z instytucjami finansującymi wraz ze zgodami finansujących na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Azoty
Fot. BiznesAlert.pl

Podpisane porozumienie daje nam cenny czas na wypracowanie finalnego kształtu programu działań naprawczych. Zakładamy, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli przedstawić najważniejsze założenia w tym zakresie. Po uzyskaniu akceptacji naszych partnerów finansowych, rozpoczniemy proces wdrażania konkretnych rozwiązań nastawionych na poprawę sytuacji finansowej Grupy Azoty – mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski.

Azoty ogłosiły, że podpisanie aneksu gwarantuje kontynuację dostępności limitów w ramach umów finansowania oraz zabrania instytucjom finansującym podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia tych limitów. Nie mogą one korzystać z pewnych uprawnień związanych z naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem umów. Porozumienie będzie obowiązywać do 28 maja 2024 roku, ale może zostać przedłużone za zgodą instytucji finansujących.

Grupa Azoty w imieniu własnym oraz pozostałych wybranych spółek grupy Azoty będących stronami umów zawarła pisma zmieniające umowy finansowe z instytucjami finansującymi, które zrezygnowały z pewnych warunków umów m.in. zgodzając się na odstąpienie od wymogu wskaźnika długu netto/EBITDA na dzień 31 grudnia 2023 rok.

Grupa Azoty / Mateusz Gibała

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe poziomy produkcji za marzec