Rząd dał zielone światło pracom geologicznym przy polskiej elektrowni jądrowej

16 kwietnia 2024, 12:15 Alert

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zatwierdziło plan robót geologicznych dla elektrowni jądrowej na Pomorzu, informują Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Dokument ten pozwala na przeprowadzenie dogłębnych badań geologicznych w miejscu, gdzie ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Decyzja MKiŚ potwierdza zgodność przedstawionego przez PEJ projektu z obowiązującymi przepisami.

Elektrownia jądrowa Dukovany Źrodło: Wikipedia
Elektrownia jądrowa Dukovany Źrodło: Wikipedia

Badania geologiczne będą realizowane przez firmę Bechtel, która jest częścią amerykańskiego konsorcjum odpowiedzialnego za projekt. Prace geologiczne rozpoczną się w maju i obejmą obszar około 30 hektarów w gminie Choczewo. Planowane jest przeprowadzenie około 220 punktów badań o głębokości od 20 do 210 metrów.

Wyniki badań pozwolą na dokładniejsze określenie warunków geologicznych, inżynierskich oraz hydrogeologicznych terenu. Te informacje zostaną wykorzystane przy przygotowywaniu raportu lokalizacyjnego, który jest niezbędny do uzyskania zezwolenia na budowę od prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Pierwszy etap badań zakończy się w tym roku i wyniki zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych elektrowni. Prace te są realizowane w ramach umowy PEJ z konsorcjum Westinghouse-Bechtel i obejmują projektowanie głównych obiektów budowlanych, takich jak trzy bloki energetyczne, basen napływowy, kanały wody chłodzącej oraz kanał zrzutowy dla wód pochłodniczych.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz pełni rolę inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GWe, opartych na bezpiecznych, sprawdzonych reaktorach jądrowych generacji III(+) i ewentualnie za ich eksploatację w przyszłości.

Polskie Elektrownie Jądrowe / Mateusz Gibała

RAPORT: Przygotowania do budowy atomu w Polsce w przedbiegach