Czarnecka: Prawo musi pomagać w transformacji energetycznej

15 kwietnia 2024, 13:15 Atom

Chcielibyśmy, żeby transformacja energetyczna była łagodna, a łagodna będzie wtedy, jeżeli prawo będzie pomagało, a nie przeszkadzało – powiedziała w poniedziałek w wystąpieniu otwierającym konferencję „Industry in Transition” minister przemysłu Marzena Czarnecka.

minister przemysłu Marzena Czarnecka. Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Mówiąc o stanowisku wobec przemysłu polskiego rządu i ministerstwa Czarnecka oceniła, że przemysł „musi być różnorodny i nowoczesny” – pisze Polska Agencja Prasowa (PAP).

– Taki ma być. I taki ma być przede wszystkim na Śląsku – zaznaczyła.

Odnosząc się do związku między przemysłem, a energetyką, w kontekście tego, że w polach zainteresowań Ministerstwa Przemysłu są obecnie przede wszystkim energetyka i surowce, szefowa resortu zastrzegła, że „wiodącymi gałęziami przemysłu, które się rozwijają w Polsce, to jest element surowcowo-paliwowy i przemysł energetyczny”.

Przypomniała przy tym, że do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, zgodnie z którym do ministerstwa trafi nowy dział „gospodarka surowcami energetycznymi” – obejmujący atom, ropę i gaz (w tym wodór).

– Ta ustawa zakłada, że wszelkie surowce będą jakby skomasowane na Śląsku ze względu na to, że miks energetyczny ma prowadzić – w zakresie tych surowców – od węgla do atomu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy o miksie energetycznym decydowali w innym miejscu niż Śląsk i w innym miejscu niż z państwa udziałem – zwróciła się do uczestników konferencji szefowa MP.

– Bo to państwo musicie na koniec dnia – jako przemysł – zadecydować, jaki ten miks energetyczny ma być i co was interesuje z różnych względów. Naszą rolą – jako rządu – jest zapewnienie elementu społecznego, ale państwa rolą jest to, żeby nam wskazać drogę i pokazać, którą ścieżką chcecie państwo iść – zasugerowała.

Zadeklarowała gotowość do wysłuchiwania pomysłów na rozwiązania, które będą akceptowalne przez wszystkich – przez administrację rządową, przez stronę społeczną oraz przez biznes. Nawiązała jednocześnie do stwierdzenia Margaret Thatcher, że państwo nie ma własnych pieniędzy, a tylko pieniądze podatników.

– Nie dajmy się omamić, że to są pieniądze państwa – to są pieniądze podatników, którzy płacą na koniec dnia za całą tę transformację energetyczną, która ma niezwykłe znaczenie i niezwykłe znaczenie również na Śląsku – zaakcentowała.

Podkreśliła przy tym, że ma nadzieję na zmianę funkcji prawodawstwa w procesie transformacji.

– Ta regulacja, o których wspominam, ma dla nas najistotniejsze znaczenie dlatego, że chcielibyśmy, żeby ta transformacja była łagodna. A łagodna będzie wtedy, jeżeli prawo będzie pomagać, a nie przeszkadzać – stwierdziła Czarnecka cytowana przez Polską Agencję Prasową.

– Mam przekonanie, że przez ostatnie osiem lat ta regulacja przeszkadzała, nie pomagała. Więc naszą rolą jest to, żeby ją tak +odchudzić+ – to +odchudzanie+ to jest oczywiście duży cudzysłów – żeby miała miejsce sytuacja, że to prawo będzie pomagało, a nie przeszkadzało – powtórzyła.

Zwróciła uwagę na pozytywny udział Unii Europejskiej w prawnym kształtowaniu podstaw transformacji poprzez wskazywanie kierunków transformacji.

– Polskie prawo dobudowywało do tego taką historię, rodzącą pewnego rodzaju kontrowersje: że to, co jest proste, staje się trudne. Tego byśmy chcieli uniknąć i mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy podążać – zadeklarowała Marzena Czarnecka cytowana przez PAP.

Poniedziałkowa konferencja „Industry in Transition”, poświęcona transformacji europejskiego i polskiego sektora przemysłowego i energetycznego, ma być wstępem do Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki INdustry in TransitiOn 2024, który ma odbyć się 3 i 4 czerwca w Katowicach. Kongres ma być przestrzenią dyskusji o europejskiej transformacji sektora przemysłowego i energetycznego oraz polskim udziale w tym procesie.

Opracował Mateusz Gibała