TAG: Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Grupa Enea podała wyniki, zarówno od stycznia do końca września jak i sam trzeci kwartał. W raporcie zawarto milionowe wydobycia ton węgla, […]
Wyłączenie państwowych osób prawnych z odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny spowoduje zmniejszenie puli pieniędzy przeznaczonych dla […]
Ministerstwo aktywów państwowych przedstawiło do konsultacji publicznych projekt ustawy o rekompensatach za wzrost cen energii elektrycznej w 2020 […]
Przewidziane w nowej ustawie dot. cen energii w Polsce rekompensaty dla spółek, to nie jest pomoc publiczna; w tej sprawie nie zostało złamane […]