TAG: Biogaz
Polska jest krajem o dużym, ale niewykorzystanym potencjale produkcji i energetycznego wykorzystania biogazu. Szacuje się, że potencjał ten […]
Aukcja na sprzedaż energii z OZE, przeprowadzona 25 listopada, zakończyła się bez rozstrzygnięcia z powodu złożenia przez uczestników mniej […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił we wtorek 29 października kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Siedem aukcji […]
Problemy regulacji zaproponowanej przez Rumunię pokazują, że w przyszłości inwestycje gazowe w Unii Europejskiej znajdą się pod pręgierzem […]
Prof. Wojciech Popczyk przedstawił w trakcie konferencji PSL strategię opierającą się na trzech celach energetycznych. Uznał on, że należy […]
PSL proponuje pakt na rzecz zielonej energii, który ma pogodzić interesy różnych środowisk.
Energia odnawialna coraz bardziej konkurencyjna. Prezes URE ogłasza wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Szczyt Klimatyczny w Katowicach ma być przełomowy. Trend wytycza Unia Europejska, która chciałaby być wolna od paliw kopalnych już w połowie […]
Europejczycy mają dość smogu, sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych, a […]
Resort energii liczy na szybszy niż dotąd rozwój biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych, które w segmencie odnawialnych źródeł energii […]
Podczas dwudniowego Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego pod patronatem BiznesAlert.pl odbył się panel poświęcony polityce klimatycznej. 
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl Pierwsza aukcja na wsparcie odnawialnych źródeł energii została rozstrzygnięta. Do 2033 roku […]
Wiosną zapowiadano budowę rurociągu, który miałby połączyć lokalną oczyszczalnię ścieków z tyskim aquaparkiem. Właśnie oddano 6 km rurociągu.
Zgodnie z przedstawionym wczoraj przez ministerstwo energii projektem rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej […]
10 listopada br. otworzona została biogazownia rolnicza w Krasowie-Częstkach (gmina Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) […]