TAG: Biogaz
Śledząc rozwój Odnawialnych Źródeł Energii najczęściej można spotkać informacje zachęcające do zaangażowania w rozwój energetyki […]
– W 2020 roku z całą pewnością staniemy przed dużym wyzwaniem w postaci nowych regulacji wynikających z zapowiedzianego wprowadzenia […]
Pod koniec ubiegłego roku rada dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęła zmienioną Politykę Pożyczek Energetycznych (ELP) […]
– Wyprzedzając unijne propozycje na rzecz ograniczenia emisji metanu, w interesie sektora gazowego leży jak najszybsze podjęcie odpowiednich […]
Polacy gimnastykują się by udowodnić, że gazociąg Baltic Pipe posłuży zmniejszeniu zależności od gazu z Rosji, ale także transformacji […]
Chcemy postawić Odnawialne Źródła Energii w centrum polskiej transformacji energetycznej, doceniając i nie bagatelizując wciąż dużego […]
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zaprezentowało kierunek rozwoju spółki na kolejne lata. Koncern gazowy chce postawić na […]
Polska jest krajem o dużym, ale niewykorzystanym potencjale produkcji i energetycznego wykorzystania biogazu. Szacuje się, że potencjał ten […]
Aukcja na sprzedaż energii z OZE, przeprowadzona 25 listopada, zakończyła się bez rozstrzygnięcia z powodu złożenia przez uczestników mniej […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił we wtorek 29 października kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Siedem aukcji […]
Problemy regulacji zaproponowanej przez Rumunię pokazują, że w przyszłości inwestycje gazowe w Unii Europejskiej znajdą się pod pręgierzem […]
Prof. Wojciech Popczyk przedstawił w trakcie konferencji PSL strategię opierającą się na trzech celach energetycznych. Uznał on, że należy […]
PSL proponuje pakt na rzecz zielonej energii, który ma pogodzić interesy różnych środowisk.
Energia odnawialna coraz bardziej konkurencyjna. Prezes URE ogłasza wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Szczyt Klimatyczny w Katowicach ma być przełomowy. Trend wytycza Unia Europejska, która chciałaby być wolna od paliw kopalnych już w połowie […]