PSG będzie badać jakość gazu w nowym laboratorium w Krakowie

18 września 2023, 13:00 Alert

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) otworzyła nowe laboratorium w Krakowie. Nowoczesna placówka posłuży do badania jakości gazu, który w przyszłości ma być zazieleniony biometanem.

Uroczystości w Krakowie. Źródło: Polska Spółka Gazownictwa
Uroczystości w Krakowie. Źródło: Polska Spółka Gazownictwa

PSG otworzyła laboratorium w Krakowie, które oprócz podstawowej działalności, wynikającej również z przyznanej akredytacji PCA (formalny wykaz kompetencji do wykonywania określonych zadań), rozszerzyło swoje możliwości badawcze o zakres obejmujący ocenę jakości paliwa gazowego domieszkowanego wodorem oraz biometanem.

W uroczystości z okazji otwarcia placówki udział m.in. członek zarządu ds. wydobycia Orlen Robert Perkowski oraz członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG Ireneusz Krupa.

– Otwarcie tego laboratorium pokazuje, że myślimy o przyszłości i wyprzedzamy w pewnym sensie te potrzeby, które pojawią się za kilka lat, a które będą wynikać z transformacji energetycznej. Dziś Polska Spółka Gazownictwa dostarcza klientom głównie gaz ziemny, ale mamy świadomość, że dystrybuowane w przyszłości mieszaniny biometau i wodoru, też muszą spełniać odpowiednie wymogi – powiedział Robert Perkowski, członek zarządu ds. wydobycia Orlen.

– Jako Polska Spółka Gazownictwa jesteśmy przekonani, że w przyszłości będziemy zazieleniać gaz poprzez dodawanie do niego biometanu, a w przyszłości wodoru. To laboratorium pozwoli nam m.in. zbadać parametry chemiczne gazu, który będzie trafiał bezpośrednio do naszych klientów – dodał Ireneusz Krupa, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG.

Laboratorium zostało wyposażone m.in. specjalistyczne chromatografy laboratoryjne ze spektrometrem masowym, służące do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych.

Polska Spółka Gazownictwa / Jędrzej Stachura

Rola gazu w obliczu transformacji energetycznej podczas jubileuszu PSG (RELACJA)