Służby chronią gazoport wyciągając lekcję z terroryzmu energetycznego Rosji

18 września 2023, 11:00 Alert

Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna i policja łączą siły z operatorem gazoportu w Świnoujściu, by chronić go przed wojną hybrydową „mając w pamięci skalę ataków hybrydowych Rosji na ukraińskie instalacje i obiekty energetyczne”.

Operacja Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Fot. Straż Graniczna.
Operacja Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Fot. Straż Graniczna.

– GAZ-SYSTEM we współpracy z polskimi służbami wdraża kompleksowe rozwiązania służące ochronie infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego. Terminal LNG w Świnoujściu jest jednym z kluczowych punktów dostaw gazu do Krajowego Systemu Przesyłowego, stąd bezpieczeństwo tego obiektu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa gazowego całej Polski. Od kilku miesięcy Terminal jest chroniony stacjonarnie przez całą dobę zarówno przez Straż Graniczną, jak i Policję – tłumaczy Gaz-System przy okazji konferencji 18 września z udziałem służb oraz władz centralnych oraz samorządowych.

– Wszelkie konkretne działania podejmowane w tym celu są istotne, szczególnie mając w pamięci skalę ataków hybrydowych Rosji na ukraińskie instalacje i obiekty energetyczne – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury Energetycznej. – Rząd prowadzi i wspiera cały wachlarz działań zapewniających zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury energetycznej.

– Z oczywistych względów działamy prewencyjnie, osłonowo i holistycznie. W przypadku przesyłowej infrastruktury energetycznej jaką zarządza spółka Gaz-System mamy już porozumienia o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, z Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną, dla której zbudowana zostanie strażnica na jednym z najbardziej newralgicznych miejsc polskiego wybrzeża. Dziś spółka zapewniła funkcjonariuszom Straży godziwe warunki dla pełnienia tej odpowiedzialnej służby w okresie przejściowym. W ten sposób realizowane są konsekwentnie kolejne etapy podpisanych porozumień – dodała Łukaszewska-Trzeciakowska.

Ataki Rosji na infrastrukturę krytyczną energetyki Ukrainy z jesieni 2022 roku doprowadziły do problemów z dostawami energii oraz ciepła w całym kraju odpierającym inwazję rozpoczętą w lutym zeszłego roku. Zagrożenia dla infrastruktury krytycznej w energetyce były widoczne także po inwazji Rosji na Ukrainie w postaci szeregu incydentów w sektorze z sabotażem gazociągów Nord Stream 1 i 2 z września 2022 roku na czele. Polska, Unia Europejska i NATO podejmują kolejne działania na rzecz ochrony tej infrastruktury w celu utrzymania szlaków dostaw surowców jak paliwa, gaz, ropa czy węgiel.

– Terminal w Świnoujściu to 30 procent rocznych dostaw gazu oraz gwarancja suwerenności energetycznej Polski. Od dziś funkcjonariusze Straży Granicznej będą stacjonować bezpośrednio przy infrastrukturze terminalowej, co oznacza zwiększenie jej bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję zarówno Straży Granicznej, jak i Policji obecnej tu na co dzień za efektywną współpracę. W przyszłym tygodniu zamykany jest trzeci zbiornik, dający dodatkowe pojemności magazynowe oraz elastyczność operacyjną, która przełoży się na możliwość obsługi większej liczby statków w roku. Dzięki temu  terminal będzie mógł świadczyć także usługi załadunku statków i bunkrowania. Projekt rozbudowy zwiększa zdolności terminalu i bezpieczeństwo energetyczne kraju – podkreślił Marcin Chludziński, prezes Gaz-System.

– W obliczu pojawiających się w ostatnim czasie wyzwań związanych z bezpieczeństwem narodowym należy podkreślić rolę i zaangażowanie Straży Granicznej w ochronę infrastruktury krytycznej, takiej jak terminal regazyfikacyjny w Świnoujściu – powiedział kontradm. SG Andrzej Prokopski, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej. – Kluczowe są w tym aspekcie działania Morskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzone na wielu płaszczyznach. Oddane dziś do użytku tymczasowe pomieszczenia dla załóg jednostek pływających z pewnością poprawią warunki służby funkcjonariuszy i pomogą jeszcze lepiej realizować nasze zadania na wodzie – dodał Prokopski.

– Obecnie spółka zorganizowała w części morskiej terminalu LNG pomieszczenia, które będą tymczasowo do dyspozycji dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Docelowo na terenie portu morskiego w Świnoujściu powstanie baza z zapleczem administracyjno-technicznym dedykowana Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym odrębnego nabrzeża dla postoju pływających jednostek straży – podaje Gaz-System. – W ramach kompleksowej ochrony obiektów infrastruktury energetycznej Gaz-System przestrzeń powietrzna nad i wokół terminalu LNG jest w chwili obecnej zabezpieczana przed nieuprawnionym wtargnięciem bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów) przy udziale uprawnionych do tego służb.

Gaz-System / Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Nie wystarczy strzelać w obronie energetyki. Trzeba wiedzieć co i jak chronić