Rola gazu w obliczu transformacji energetycznej podczas jubileuszu PSG (RELACJA)

12 września 2023, 16:30 Energetyka

12 września 2023 roku w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji dziesięciolecia Polskiej Spółki Gazownictwa. Tego dnia mieliśmy okazję uczestniczyć w trzech panelach poświęconych działalności spółki w ostatniej dekadzie. Pierwszy z nich dotyczył planów PSG w drodze ku transformacji energetycznej, w tym przyszłości biogazu.

Uroczystość z okazji jubileuszu 10-lecia Polskiej Spółki Gazownictwa. Fot. Jędrzej Stachura
Uroczystość z okazji jubileuszu 10-lecia Polskiej Spółki Gazownictwa. Fot. Jędrzej Stachura

Polska Spółka Gazownictwa obchodzi w tym roku okrągły jubileusz. Dziesięć lat jej działalności obfitowało w wyzwania, których dziś również nie brakuje. Przedstawiciele operatora systemu dystrybucyjnego gazu podkreślają, że głównym motorem zmian jest transformacja energetyczna, obligująca spółki energetyczne do redukcji emisji i śladu węglowego. Remedium na te wyzwania może być „zazielenienie” sektora gazowego poprzez inwestycje w technologie oparte na biogazie.

Historia Polskiej Spółki Gazownictwa rozpoczęła się 12 września 2013 roku. Wcześniej dystrybucją gazu ziemnego w Polsce zajmowało się 6 spółek: dolnośląska, górnośląska, karpacka, mazowiecka, pomorska i wielkopolska. Pierwszego lipca 2013 roku, w ramach procesu konsolidacji segmentu dystrybucji, PGNIG SPV 4 przejęła cały majątek wyżej wymienionych spółek, które zostały przekształcone w oddziały regionalne. Następnie jej nazwa została zmieniona właśnie na PSG.

– Minione 10 lat to ogromny skok w przód. W tym czasie pozyskaliśmy około milion nowych klientów i przeznaczyliśmy prawie 25 miliardów złotych na inwestycje. […] Staliśmy się częścią Grupy Orlen i mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zazielenić polskie gazownictwo – wspomina Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa podczas uroczystości.

Podczas wydarzenia został odczytany list Daniela Obajtka, prezesa Grupy Orlen. = Polska Spółka Gazownictwa to jeden z filarów polskiej energetyki. Gaz ziemny odgrywa wielką rolę w transformacji energetycznej, dlatego będziemy dalej inwestować w rozwój tego sektora. Dziękuję wszystkim pracownikom PSG za zaangażowanie i dbałość o bezpieczeństwo energetyczne Polski – podkreśla prezes Grupy Orlen Daniel Obajtek w liście do uczestników konferencji odczytanym przez prezesa Więckowskiego.

Konferencja została podzielona na cztery kategorie, a właściwie żywioły, tj. ogień, powietrze, ziemia i woda. Pierwszy panel pt. PSG w obliczu transformacji energetycznej” został oznaczony płomieniem.

– Inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, czy gazu nie zabraknie. Dzięki wspólnym działaniom udało się zażegnać te wątpliwości. Społeczeństwo również uświadomiło sobie, jak ważny dla gospodarki i codziennego funkcjonowania gospodarstw domowych jest dostęp do gazu. Ten będzie jeszcze przez wiele lat paliwem przejściowym w drodze ku transformacji energetycznej – podkreślał Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych PSG.

– Dzisiaj trudno mówić o gazie jako o paliwie przejściowym, ponieważ on będzie z nami przez wiele lat. […] Jeśli mówimy o przyszłości, klient nie odczuje tego, że w rurze popłynie biometan, ale jest to bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jesteśmy gotowi na transformację, ale pytanie, kiedy ona do nas zapuka. Czekamy na to i jesteśmy otwarci na zmiany – dodał.

Uczestnicy panelu dyskutowali na temat gazu jako paliwa przejściowego. – Wiele wskazuje na to, że okres gazu jako paliwa przejściowego potrwa dłużej, niż to wynika z dokumentów unijnych. Mamy wiele możliwości, ale i wyzwań. Jestem spokojny o to, że PSG będzie miało co robić w najbliższych latach i mam nadzieję, że za kolejne 10 lat, przy następnym jubileuszu, te słowa nie zostaną brutalnie zweryfikowane – powiedział Jakub Kowalski.

– Biogaz ma świetlaną przyszłość, ale jest wiele wyzwań, przede wszystkim tych prawnych – mówił prof. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

– Dyskusja pt. „gazyfikować czy elektryfikować” trwa od lat. Myślę, że można to pogodzić. W Polsce mamy setki elektrociepłowni opalanych węglem, które mogłyby przejść na paliwo gazowe. […] PSG będzie się zmieniać w kierunku zielonym, ale ten proces musi się odbyć w sposób zrównoważony. Tego nie da się przeprowadzić z dnia na dzień, gdy nie ma jeszcze gotowych rozwiązań. To potrwa, ale jesteśmy otwarci – podkreślił Ireneusz Krupa, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji PSG.

– Dzisiaj nasze sieci dystrybucyjne są zasilane z sieci przesyłowych. Wszystko zależy od tego, co się znajdzie w tych drugich. W przyszłości będziemy wprowadzać mniejsze ilości biometanu – dodał Ireneusz Krupa.

Gaz jako (stałe) paliwo przejściowe?

W maju 2023 roku Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) przedstawił raport, z którego wynika, że gaz ziemny pozostanie „paliwem przejściowym” w transformacji energetycznej Polski na kolejne 10 lat. – W perspektywie średnioterminowej, udział gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w Polsce będzie rósł w kolejnych latach i może wynieść co najmniej 34 TWh w perspektywie do 2035 roku (w porównaniu do 13,4 TWh w 2021 roku). Dla scenariusza wysokich cen uprawnień do emisji CO2, Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040) zakłada osiągnięcie poziomu ok. 67 TWh generacji energii elektrycznej z gazu – czytamy w dokumencie DISE. Zdaniem Instytutu, tendencja ta będzie wynikała głównie z rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarce oraz szybkiego wycofywania starszych bloków węglowych po 2025 roku.

Opracował Jędrzej Stachura

Więckowski: Biometan to paliwo przyszłości PSG