Rekordowy 15,5 procentowy spadek emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej

5 kwietnia 2024, 08:45 Alert

Rekordowy 15,5 proc. spadek emisji dwutlenku węgla odnotowano w 2023 r. – poinformowała w środę Komisja Europejska. Ma to najprawdopodobniej związek ze zwiększoną dekarbonizacją sektora energetycznego – czytamy w komunikacie Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

Flagi Unii Europejskiej. Fot. pixabay.com
Flagi Unii Europejskiej. Fot. pixabay.com

Według opublikowanych danych emisja dwutlenku węgla w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS) zmniejszyła się o około 47% w porównaniu do poziomu z 2005 roku. Prognozuje się, że kontynuacja tej tendencji może prowadzić do osiągnięcia celu zmniejszenia emisji o 62% do 2030 roku.

Komisja Europejska uważa, że obserwowany trend potwierdza skuteczność i efektywność UE ETS jako głównego instrumentu polityki dekarbonizacji europejskiej gospodarki. Głównym czynnikiem redukcji emisji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak energia wiatrowa i słoneczna oraz stopniowe odejście od węgla i gazu. Istotny wkład w redukcję emisji miały także rozwój energetyki wodnej i jądrowej.

Zaobserwowano również spadek emisji o około 7% w energochłonnych sektorach przemysłu w porównaniu z 2022 rokiem. Jest to efekt wzrostu efektywności i redukcji produkcji w sektorach takich jak produkcja cementu, żelaza i stali.

Jednakże Komisja Europejska odnotowała wzrost o 10% emisji dwutlenku węgla z transportu lotniczego będący następstwem odbicia branży lotniczej po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Gaz rosyjski z rury zanika w Europie, ale LNG się trzyma bo nie ma sankcji