TAG: ClientEarth

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi założyła projekt ustawy o ochronie klimatu, który zakłada neutralność klimatyczną najpóźniej w 2050 […]
Associated Press podaje, że organizacje ekologiczne, wśród których wymienia ClientEarth działającą także w Polsce, sprzeciwiły się […]
– Polska marnuje miliardy euro ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla […]
Na kończącym się dziś posiedzeniu Sejmu posłowie koalicji ponownie chcą przyznać nierentownym kopalniom 30 mld zł dopłat z naszych […]
Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz Fundacja Client Earth – prawnicy dla ziemi, nie doszli do […]
W czwartek w życie weszło europejskie prawo klimatyczne, obejmujące również Polskę. Określa ono m.in. prawnie wiążące cele neutralności […]
W imieniu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko Tokarzewska złożyła pozew przeciwko jednemu z […]
Fundacja Client Earth przesłała do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki pismo dotyczące „pilnej” nowelizacji rozporządzenia z 2018 […]
– Trwa bezpardonowy atak Fundacji Client Earth na polski węgiel sortymentu ekogroszek. Choć atak ten bezpośrednio wymierzony jest w polską […]
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła dziś do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów formalne zawiadomienie o podejrzeniu […]
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i spółka Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) informują, że […]
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła w Sądzie Okręgowym w Łodzi bezprecedensowy pozew przeciwko właścicielowi Elektrowni […]
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła dziś powiadomienie przeciw Szwecji do komitetu ds. przestrzegania Konwencji z Aarhus […]
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła uwagi do Duńskiej Agencji Energetycznej dotyczące wpływu podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 […]
Polenergia nie będzie mogła wybudować elektrowni węglowej Północ w okolicy Pelplina. Wyrok kończy wieloletnią walkę mieszkańców i […]
Wstrząsy sejsmiczne, eksplozje i masowe wysiedlenia. To nie sceny z filmu katastroficznego. Tak będzie wyglądać budowa nowej kopalni węgla w […]
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej Enea złożył pozew o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie […]
Międzynarodowa organizacja ClientEarth ostrzegła zarządy spółek energetycznych Energa i Enea oraz ich udziałowców, że projekt budowy nowego […]
Jeszcze w tym tygodniu Sejm może uchwalić nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi […]
Według analizy Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, przyjęta regulacja – wbrew pierwotnym intencjom Ministerstwa Energii – pomoże […]
Organizacje społeczne ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Greenpeace złożyły uwagi w ramach konsultacji społecznych na temat negatywnego wpływu na […]
Komisja Europejska potwierdza, że polski system wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w formie świadectw pochodzenia jest zgodny […]
KOMENTARZ Ilona Jędrasik, rzecznik Fundacji ClientEarth Zarówno w prawie energetycznym jak i w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, […]
KOMENTARZ Prof. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka   Jeżeli nawet ekolodzy wygrają w sądzie, to specjalnie dużych opóźnień w […]
– Stanowisko Komisji Europejskiej potwierdza naszą ocenę, że w ramach procedury przygotowania rozbudowy Elektrowni Opole naruszono prawo UE […]
KOMENTARZ Wojciech Jakóbik Redaktor naczelny BiznesAlert.pl Problem z ekologami nie polega na tym, że wielu z nich protestuje, ponieważ ma na […]
Jak informuje Michał Brancewicz z Gazety Wyborczej organizacje ekologiczne jak ClientEarth czy Greenpeace chcą zablokować kolejną inwestycję […]
– Protesty to lobbing środowisk OZE i ekologów. Jest to pomysł na zablokowanie budowy nowych bloków węglowych w Polsce wbrew interesowi […]
Organizacja Client Earth złożyła skargę do Komisji Europejskiej na rozbudowę Elektrowni Opole zarządzoną przez polski rząd.  Twierdzi, że […]
KOMENTARZ dr Agnieszka Cianciara Collegium Civitas Zgodnie z Traktatem z Lizbony (art. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) energia należy […]
KOMENTARZ Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji  Budowa nowych bloków energetycznych opalanych węglem to konieczność. Nowe inwestycje w […]