TAG: Client Earth
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła w Sądzie Okręgowym w Łodzi bezprecedensowy pozew przeciwko właścicielowi Elektrowni […]
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła dziś powiadomienie przeciw Szwecji do komitetu ds. przestrzegania Konwencji z Aarhus […]
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła uwagi do Duńskiej Agencji Energetycznej dotyczące wpływu podmorskiego gazociągu Nord Stream 2 […]
Polenergia nie będzie mogła wybudować elektrowni węglowej Północ w okolicy Pelplina. Wyrok kończy wieloletnią walkę mieszkańców i […]
Wstrząsy sejsmiczne, eksplozje i masowe wysiedlenia. To nie sceny z filmu katastroficznego. Tak będzie wyglądać budowa nowej kopalni węgla w […]
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej Enea złożył pozew o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie […]
Międzynarodowa organizacja ClientEarth ostrzegła zarządy spółek energetycznych Energa i Enea oraz ich udziałowców, że projekt budowy nowego […]
Jeszcze w tym tygodniu Sejm może uchwalić nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi […]
Według analizy Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, przyjęta regulacja – wbrew pierwotnym intencjom Ministerstwa Energii – pomoże […]
Organizacje społeczne ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Greenpeace złożyły uwagi w ramach konsultacji społecznych na temat negatywnego wpływu na […]
Komisja Europejska potwierdza, że polski system wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w formie świadectw pochodzenia jest zgodny […]
KOMENTARZ Ilona Jędrasik, rzecznik Fundacji ClientEarth Zarówno w prawie energetycznym jak i w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, […]
KOMENTARZ Prof. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka   Jeżeli nawet ekolodzy wygrają w sądzie, to specjalnie dużych opóźnień w […]
– Stanowisko Komisji Europejskiej potwierdza naszą ocenę, że w ramach procedury przygotowania rozbudowy Elektrowni Opole naruszono prawo UE […]
KOMENTARZ Wojciech Jakóbik Redaktor naczelny BiznesAlert.pl Problem z ekologami nie polega na tym, że wielu z nich protestuje, ponieważ ma na […]