Client Earth i Greenpeace apelują o blokadę Nord Stream 2 (RELACJA)

6 czerwca 2017, 13:30 Energetyka
gazociąg gaz rurociąg infrastruktura gazprom nord stream
Rury Nord Stream. fot. Gazprom

Organizacje społeczne ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Greenpeace złożyły uwagi w ramach konsultacji społecznych na temat negatywnego wpływu na środowisko w Polsce i Finlandii projektu Nord Stream 2.

Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska stwierdza: – Nord Stream 2 to niepotrzebna i szkodliwa inwestycja. Pod dyktando koncernów zmieniano prawo i lekceważono rzetelne oceny wpływu inwestycji tego rodzaju na środowisko. Domagamy się kompletnej i wyczerpującej oceny kosztów środowiskowych i społecznych gazociągu Nord Stream 2. –

Z kolei dr Marcin Stoczkiewicz z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wyjaśnia, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej każda nowa inwestycja w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, która może mieć istotny wpływ na ten obszar, musi przejść odpowiednią ocenę. Raport z takiej oceny dla Nord Stream 2 nie zawiera wystarczających danych umożliwiających rzetelną prognozę wpływu inwestycji na środowisko. Tj na florę i faunę Morza Bałtyckiego. – Dlatego zwracamy się do władz fińskich o odmowę wydania pozwolenia środowiskowego dla Nord Stream 2. Obie organizacje ekologiczne apelują także do innych państw członkowskich UE, zwłaszcza do rządu polskiego – gazociąg ma przebiegać zaledwie kilka km.od wrażliwych obszarów Polski. Zatoki Pomorskiej oraz Ostoi na Zatoce Pomorskiej.

Greenpeace domaga się od austriackiego koncernu OMV, aby zrezygnował z współfinansowania tej inwestycji, która ma kosztować 9,5 mld euro.

Na pytanie BiznesAlert.pl o ochronę rosyjskich obszarów lądowych, na których już jest budowana rura,  czyli o Rezerwat Kurgalski przedstawiciel Greenpeace odpowiedział, że Greenpeace ujawnia wewnętrzne dokumenty rosyjskiego rządu związane z budową gazociągu Nord Stream 2. Plany są pod ostrą krytyką Greenpeace, a zaplanowany przebieg Nord Stream 2 od samego początku jest pod silną krytyką organizacji ekologicznych.

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Greenpeace liczą, że „merytoryczne”  protesty przeciwko realizacji projektu Nord Stream 2 państwa UE wezmą pod uwagę i odrzucą ten projekt jako szkodliwy i niepotrzebny.

Korytarz Północny. Grafika: BiznesAlert.pl

Korytarz Północny. Grafika: BiznesAlert.pl