PGE i ClientEarth rozpoczynają rozmowy o ugodzie w sprawie Elektrowni Bełchatów

21 grudnia 2020, 17:00 Alert

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i spółka Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) informują, że rozpoczęły rozmowy o ugodzie, do których zostały zobowiązane we wrześniu tego roku przez Sąd Okręgowy w Łodzi na pierwszej rozprawie w sprawie pozwu za szkodę w środowisku naturalnym, złożonego przez fundację przeciwko właścicielowi Elektrowni Bełchatów.

Elektrownia Bełchatów. Fot. PGE
Elektrownia Bełchatów. Fot. PGE

Rozmowy

Fundacja informuje, że w negocjacjach będą ją reprezentowali prezes dr Marcin Stoczkiewicz oraz dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (GESSEL). Warto przypomnieć, że pod koniec września sąd dał Client Earth i PGE GiEK trzy miesiące na rozmowy o ugodzie w sprawie Elektrowni Bełchatów. W zeszłym roku organizacja ekologiczna złożyła pozew, w którym domagała się redukcji emisji CO2 z największej polskiej elektrowni na węgiel brunatny.

Strony mają znaleźć sposób redukcję szkód, które elektrownia wyrządza środowisku. W 2019 roku Fundacja ClientEarth złożyła w Sądzie Okręgowym w Łodzi precedensowy pozew przeciwko właścicielowi Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK. Fundacja domagała się, by sąd nakazał PGE GiEK odejście od spalania węgla Bełchatowie najpóźniej do 2035 roku lub zainstalowanie tam urządzeń redukujących emisję CO2 do zera w tym samym terminie.

Spór o Elektrownię Bełchatów

Elektrownia Bełchatów jest największą elektrownią węglową w Polsce i Europie. – Biorąc pod uwagę oficjalne dane przekazane ClientEarth przez KOBiZE, emisje dwutlenku węgla z elektrowni wciąż rosną. W 2016 roku wynosiły około 35 mln ton, w 2017 roku około 37 mln ton, a w 2018 roku już ponad 38 mln ton, co odpowiada ponad dziesięcioprocentowemu udziałowi w całkowitej emisji Polski (w 2018 roku było to około 320 milionów ton CO2). Właściciel Elektrowni Bełchatów nie przedstawił żadnego oficjalnego planu zmniejszenia szkodliwego wpływu zakładu na klimat. ClientEarth wezwała PGE GiEK do zaprzestania działalności powodującej zagrożenie środowiska, jednak te działania pozostały bez odpowiedzi. Dlatego fundacja zdecydowała o wejściu na drogę postępowania sądowego – czytamy w stanowisku Client Earth.

Client Earth/Michał Perzyński/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Bełchatów czeka zielona przyszłość, jeśli będą pieniądze i reforma

Sąd dał PGE i Client Earth trzy miesiące na porozumienie w sprawie Elektrowni Bełchatów