Środowisko
Firma Apple podała, że w ciągu następnej dekady planuje usunąć emisję dwutlenku węgla z całej swojej działalności, w tym z produktów i […]
Sąd Rejonowy dla wschodniego okręgu Kalifornii orzekł, że współpraca Kalifornii z kanadyjską prowincją Quebec w zakresie limitów i handlu […]
Choć energia geotermalna jest dla Niemiec realną alternatywą dla ograniczenia emisji z ciepłownictwa i chłodzenia, to wciąż stosunkowo wysokie […]
Na zaczynającym się w piątek szczycie UE liderzy będą szukać porozumienia ws. funduszu odbudowy. Zaproponowany przez Komisję Europejską, ma […]
27 czerwca podczas kontroli na norylskim lotnisku skonfiskowane zostały próbki wody pobrane z jeziora Pjasino od Sergieja Mitrochina, deputowanego […]
Państwowa Agencja Atomistyki będzie rozbudowywać sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Do końca roku łącznie 15 […]
W zeszłym tygodniu przewodniczący Rady UE zaproponował warunkowy dostęp do środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma zależeć od […]
Analitycy Climate&Company i Agora Energiewende stwierdzili, że propozycja Komisji Europejskiej dotycząca długoterminowego budżetu i funduszu […]
Instrumenty rynkowe są rzeczywiście bardziej wydajne i efektywne (zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym) niż prawo regulacyjne […]