CRIDO zaprezentowało przewodnik źródeł finansowania zielonej transformacji dla przedsiębiorstw

25 kwietnia 2024, 14:45 Alert

Dzisiaj odbyła się premierowa prezentacja przewodnika „Publiczne i komercyjne źródła finansowania zielonej transformacji przedsiębiorstw”. Ten dokument to kompendium wiedzy dla przedsiębiorców inwestujących w zielone technologie w Polsce.

Źródło: balticwind.eu
Źródło: balticwind.eu

W Polsce zielone technologie i odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejszym elementem transformacji energetycznej. W obliczu globalnych wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi oraz rosnącej potrzeby zrównoważonego rozwoju, Polska zaczyna dostrzegać ogromny potencjał, jaki niesie ze sobą przejście na zielone technologie.

Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w wspieraniu tego procesu poprzez alokację znaczących środków finansowych na cele klimatyczne. Polska może liczyć na ponad 30 miliardów euro z unijnego budżetu przeznaczonych na realizację tych celów. Takie wsparcie nie tylko przyspiesza inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE), ale także stymuluje innowacje i rozwój w sektorze energetycznym.

– Unia Europejska jest pionierem w wyznaczaniu celów klimatycznych. Cały budżet w 30% ma być przeznaczany na te cele. My mamy ponad 30 miliardów z tego budżetu na realizację celów klimatycznych – stwierdziła Magdalena Zawadzka, ekspertka CRIDO.

Ta alokacja środków pokazuje zobowiązanie UE do działań na rzecz klimatu i środowiska, a także podkreśla wagę, jaką Unia przywiązuje do tych kwestii.

W Polsce przedsiębiorcy mają dostęp do różnorodnych form wsparcia, które mają na celu stymulowanie rozwoju biznesu. W przewodniku CRIDO skupia się na programach dla firm. Ulgi podatkowe i dotacje pomagają w finansowaniu innowacyjnych projektów, a kredyty ułatwiają ekspansję i zakup nowego sprzętu.

– W przewodniku nie skupiamy się na systemach wsparcia w systemach aukcyjnych, dopłat do produktów konsumenckich. Przedstawiamy to na co przedsiębiorcy realizujący inwestycje w Polsce mogą się ubiegać – stwierdziła ekspertka.

– Podzieliliśmy dostępne instrumenty wsparcia na 3 grupy odbiorców. Pierwsi to ci, którzy inwestują w OZE, druga grupa to wytwórcy przemysłowi, którzy mają na celu dekarboksylację swoich miejsc. Trzecia grupa to net-zero, czyli ci którzy wytwarzają komponenty do wiatraków i paneli fotowoltaicznych – mówiła Zawadzka.

Unia Europejska starając się dostosować do dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego, wprowadza pewne zmiany w zasadach wsparcia dla przedsiębiorstw. Te inicjatywy mają na celu stworzenie bardziej przyjaznego i elastycznego środowiska dla firm, które pozwoli im lepiej radzić sobie z wyzwaniami rynkowymi i stymulować innowacje.

– Od pewnego czasu obserwujemy poluzowanie się zasad przez UE, które umożliwiają większe wsparcie dla przedsiębiorstw – zauważa ekspertka CRIDO.

W dzisiejszych czasach, kiedy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej dotkliwe, przemysł musi przemyśleć swoje podejście do produkcji i działalności. Wykorzystywanie zasobów w sposób zrównoważony nie jest już tylko kwestią wyboru, ale staje się koniecznością dla przetrwania biznesu i planety. Kluczowym aspektem tej transformacji jest nie tylko budowanie konkurencyjności w zakresie przemysłu net-zero, ale również tworzenie odporności w tym sektorze.

– Cel transformacji to nie tylko budowanie konkurencyjności w zakresie przemysłu net-zero, ale również by budować odporność w tym sektorze – uznała Zawadzka.

Dążenie do net-zero to nie tylko kwestia ekologii czy przestrzegania regulacji, ale również kluczowy element strategii biznesowej. Odporność przemysłu na zmiany klimatyczne i gospodarcze staje się nieodłącznym elementem sukcesu, który przekłada się na stabilność i trwałość przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapewnił, że ze strony ministerstwa jest już oferowane wsparcie dla przedsiębiorców.

–  Prowadzimy dwa programy – rządowy program grantowy i program niskoemisyjny. Program grantowy funkcjonuje od 2011 roku. Program niskoemisyjny został wprowadzony przez ministra w zeszłym roku. Jest to stosunkowo nowy program wsparcia. Jesteśmy w trakcie procesu notyfikacji pomocy firmą. Firmy nie będą musiały przechodzić tej notyfikacji w komisji. W przypadku programu niskoemisyjnego są składane wnioski, które rozpatrujemy. Ścieżka jest tutaj krótsza w stosunku do programu grantowego. Z racji tego, że jest to nowy mechanizm firmy nie są świadome jak uzupełniać te wnioski. Staramy się by proces notyfikacji przechodził jak najszybciej. W przypadku grantu rządowego nie jest tak, że są niskie kwoty wsparcia. Zdarzają się kwoty wsparcia powyżej 100 milionów – stwierdził Piotr Ufnal, naczelnik wydziału współpracy z inwestorami w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Anna Wiosna, partner CRIDO w dziedzinie Renewable Energy & Project Finance, wyraziła swoje obawy dotyczące sytuacji w sektorze farm wiatrowych w Polsce:

– Na chwile obecną mamy ponad 400 podmiotów wpisanych do porozumienia sektorowego. Nie udało się jednak wprowadzić żadnych mechanizmów wsparcia, żeby zabezpieczyć obszar łańcucha wartości dla budowy polskich farm wiatrowych – powiedziała Anna Wiosna, partner CRIDO, Renewable Energy & Project Finance.

– Inwestorzy bali się udzielić dużego kredytu zaufania firmom, które nie mają dużego doświadczenia. Powinniśmy dążyć do tego, żeby firma otrzymała system zachęt lub instrumenty, które będą wykroewane na rynku w Polskim wycelowane w nich – stwierdziła ekspertka w trakcie panelu.

Opracował Mateusz Gibała

Lachman: Los pomp ciepła w Polsce zależy od cen energii