TAG: BWRX-300

W ubiegłym tygodniu gruchnęła wieść o tym, że NuScale zamyka projekt rozwoju swoich małych reaktorów jądrowych w stanie Idaho. Warto […]
– Polska potrzebuje małych reaktorów takich jak BWRX-300, aby zastąpić nimi energetykę opartą na węglu. Bardzo się cieszę, że […]
Dostawca paliwa jądrowego oraz komponentów z Kanady mógłby zapewnić je Polsce, jeżeli staną tam reaktory GE Hitachi we współpracy Orlenu i […]
Kanadyjczycy wiążą duże nadzieje z małymi reaktorami jądrowymi BWRX-300, ale nie zapominają o dużym atomie i ostrzegają przed naprężeniem […]
– Małe reaktory modułowe budowane przez spółkę Orlen Synthos Green Energy będą oparte na najbardziej zaawansowanej obecnie technologii […]
Zgodnie z cytatem klasyka „kadry decydują o wszystkim” w odniesieniu do mnożących się projektów budowy elektrowni jądrowych w Polsce, o […]
Ministerstwo klimatu i środowiska prowadzi postępowania o wydanie decyzji zasadniczej dla 10 lokalizacji reaktorów jądrowych, natomiast wydało […]
Pod koniec sierpnia grupa posłów i posłanek Razem – Magdalena Biejat, Daria, Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Adrian Zandberg i Marcelina […]
– W Polsce pierwsze odpady radioaktywne pojawią się w 2050 toku, ale należy już rozpocząć przygotowania do budowy składowiska – mówi […]
Pierwszy, mały reaktor jądrowy postulowany przez Orlen i Synthos przejdzie konsultacje transgraniczne z udział Czech i Słowacji. Zgłosiła się […]
Realizacja pierwszej siłowni jądrowej przez Orlen Synthos Green Energy wchodzi w fazę zdobywania pozwoleń środowiskowych – pisze Daniel […]
Państwowa Agencja Atomistyki uznała, że reaktor BWRX-300 od GE Hitachi spełnia wymogi bezpieczeństwa jądrowego. Ta decyzja oznacza zielone […]
Warszawa ma analizę planu rozwoju energetyki. – Całość prac podporządkowano udowodnieniu tezy, że przejście na 100 procent OZE miasta […]
Ogłoszenie listy lokalizacji siedmiu małych reaktor modułowych (SMR) przez koncern PKN Orlen należy traktować jako kolejny i ważny krok na […]
Rozbudowany system ciepłowniczy i elektroenergetyczny w stolicy wymaga wizji dekarbonizacji. Małe reaktory jądrowe oferują szereg możliwości […]
Dawid Jackiewicz, prezes Orlen Synthos Green Energy, ujawnił, że w kwietniu zostanie przedstawiona lista potencjalnych lokalizacji małych […]
Postępy technologii małych reaktorów modułowych w USA i Kanadzie dodają pikanterii wyścigowi jądrowemu w Polsce, w którym biorą udział […]
Technologia małego reaktora jądrowego BWRX-300 przeszła pierwszą i drugą fazę przeglądu regulatora w Kanadzie. Jeśli dostanie certyfikację w […]
Sprawa budowy elektrowni jądrowej posuwa się do przodu, podpisana została przedprojektowa umowa między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i […]
Wykonujący obowiązki prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i szefowa kanadyjskiego dozoru jądrowego podpisali porozumienie rozszerzające […]
Estońska firma energetyczna Fermi Energia wybrała technologię GE Hitachi BWRX-300 do planowanej elektrowni jądrowej opartej o małe reaktory […]
Hitachi ma kontrakt na pierwszy północnoamerykański mały reaktor modułowy BWRX-300 (SMR). Firma dostarczy tę samą jednostkę Orlenowi do […]
Amerykański NuScale otrzymał certyfikację małego reaktora jądrowego 50 MW. To jednak nie oznacza jeszcze przełomu w sprawie 77 MW, na które […]
– Trwają przygotowania do liberalizacji ustawy odległościowej blokującej wiatraki, a tymczasem podobne przepisy mogą utrudnić rozwój […]
– Orlen Synthos Green Energy obecnie analizuje kilka możliwych lokalizacji w Polsce – mówi Jon Ball, wiceprezes GE Hitachi, w rozmowie […]
Niedługo po tym jak KGHM poinformował opinię publiczną, że złożył wniosek o opinię prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie […]
Serbowie kojarzą się z polityką prorosyjską, ale jeden z nich proponuje, aby pierwszy reaktor jądrowy powstał w ich kraju powstał we […]
Wdrożenie w Polsce elektrociepłowni jądrowych pozwoliłoby na rzeczywistą redukcję zapotrzebowania na gaz ziemny, a także zapewniłoby […]
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podaje, że podpisał porozumienie z IP3 Corporation o planie wdrożenia i rozwoju energetyki jądrowej w […]
Technologia małych reaktorów jądrowych zyskuje uznanie na całym świecie. Zasili kopalnię złota i miedzi na Dalekim Wschodzie, a być może […]
Amerykańska firma energetyczna Exelon Generation przygotowała dla Synthos Green Energy studium wykonalności projektu małych reaktorów […]
Amerykańska Komisja Regulacji Jądrowych zatwierdziła ostateczną ocenę bezpieczeństwa projektu małego reaktora modułowego BWRX-300 (SMR) […]
Spółka chemiczna Synthos Green Energy poinformowała w czwartek, że przedstawiła Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) propozycję zakresu opinii […]
19 października rusza szczyt Trójmorza, który ma być okazją do zawarcia umowy Polska-USA przygotowującej potencjalną współpracę przy […]
Reaktory jądrowe zarówno te o mocy powyżej tysiąca MW, jak i te mniejsze np. 300 MW stanowią stabilne, niezawodne źródła energii produkowanej […]
Jeden z liderów rynku jądrowego GE Hitachi Nuclear Energy poinformował, że rozpoczął proces licencjonowania reaktora BWRX-300.
Koncepcja małych reaktorów modułowych (Small Modular Reactor – SMR) pojawiła się ok. 10 lat temu w USA, jako recepta na wysokie koszty […]
Małe reaktory modułowe (SMR) są interesującą propozycją dla przemysłu, ale nie stanowią one rozwiązania dla problemów energetycznych […]