Orlen i Synthos wzywają służby do odsłonięcia kart w sprawie małego atomu

7 grudnia 2023, 13:00 Alert

Orlen Synthos Green Energy ocenia opiniowanie decyzji zasadniczej w sprawie małego atomu od GE Hitachi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako „niekompetentne i nieodpowiedzialne”. OSGE domaga się odtajnienia opinii. To odpowiedź na rewelacje o opinii negatywnej Agencji w sprawie projektów tej spółki.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Fot. Kancelaria Premiera.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Fot. Kancelaria Premiera.

Orlen i Synthos chcą budować liczne reaktory małej skali w technologii BWRX-300 od GE Hitachi. Otrzymały decyzję zasadniczą rządu w tej sprawie będącą sygnałem poparcia politycznego. Jednak Polityka donosiła nieoficjalnie o negatywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie.

– Poziom emisji CO2 w Polsce wyniósł dzisiaj 928g/kWh i jest najwyższy w Europie oraz jeden z najwyższych na świecie. W latach 2018–2022 r. najwięksi producenci energii elektrycznej w Polsce – Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea, Energa oraz ZE PAK wydały na zakup uprawnień do emisji CO2 68,7 mld zł. Ale te koszty rosną w drastycznym tempie, bo za rok 2023 tylko PGE poniesie z tego tytułu koszty w wysokości 26 mld zł. Przed nami największe wyzwanie przed jakim kiedykolwiek stała Polska gospodarka: przebudowa energetyki, która musi zapewnić stabilne i zdekarbonizowane źródła energii. Świat zmierza w kierunku technologii jądrowych zarówno dużych jak i SMR, co potwierdza odbywająca się obecnie światowa konferencja klimatyczna COP28. Aby osiągnąć cele pozwalające na dekarbonizację polskiej energetyki potrzeba wielu inwestycji zarówno państwowych jak i prywatnych – argumentuje OSGE. – Dlatego postępowanie ABW prowadzone przez panów Wacławka, Kamińskiego i Wąsika w sprawie jednej z opinii potrzebnych do wydania decyzji zasadniczej trudno określić inaczej niż jako niekompetentne i nieodpowiedzialne – ostrzega OSGE.

– W ciągu ponad 230 dni postępowania ABW ani razu nie spotkała się ani z wnioskodawcą czyli spółką OSGE, z dostawcą technologii, czyli amerykańskim GE-Hitachi, ani nie zapoznała się z danymi dotyczącymi wnioskowanych lokalizacji. Nie wiemy na jakiej podstawie ABW wydała swoje opinie. Od początku prowadzimy proces wdrażania technologii transparentnie, dlatego złożyliśmy wniosek o odtajnienie uzasadnienia i umożliwienie spółce dostępu do akt. Niestety nasze wnioski zostały odrzucone – przyznaje cytowana spółka.

– Będziemy chcieli ich odtajnienia na drodze sądowej, tak aby każdy miał okazje zapoznać się z informacjami o podstawie na jakiej ABW wydała swoja opinie. Jesteśmy przekonani, że nie są to powody ani merytoryczne ani profesjonalne. Biorąc pod uwagę moment pojawienia się informacji oraz towarzyszącą jej akcje medialną, typową dla wielu innych sytuacji z udziałem obecnego kierownictwa ABW, uważamy, że działania te maja na celu wywarcie wpływu na Minister Klimatu i Środowiska i utrudnienie wydania decyzji zasadniczej przez MKiŚ. Działania te godzą w bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze Polski. Spółka OSGE będzie dalej zgodnie z harmonogramem kontynuowała działania licencyjne, środowiskowe i lokalizacyjne związane z budową floty BWRX-300 na potrzeby polskiego przemysłu, ciepłownictwa i energetyki – deklarują autorzy komunikatu.

OSGE / Wojciech Jakóbik

Polityka: Atom Orlenu i Synthosa dostał negatywną opinię służb