Resort klimatu bada decyzje zasadnicze dla projektów jądrowych w 10 lokalizacjach

13 września 2023, 15:10 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska prowadzi postępowania o wydanie decyzji zasadniczej dla 10 lokalizacji reaktorów jądrowych, natomiast wydało do tej pory decyzje dla 2 elektrowni, wynika z danych przedstawionych przez wiceministra Adama Guibourgé – Czetwertyńskiego.

Elektrownia jądrowa Fot. Freepik
Elektrownia jądrowa Fot. Freepik

Według stanu na dzień 6 września 2023 roku resort klimatu prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji zasadniczych wszczęte na wnioski złożone przez następujące podmioty:

  • 6 spółek celowych Orlen Synthos Green Energy (reaktor BWRX-300 w Dąbrowie Górniczej, Nowej Hucie, Ostrołęce, Stalowej Woli, Stawach Monowskich i w Włocławku) powołanych do budowy elektrowni jądrowych. Spółki te planują inwestycje z wykorzystaniem technologii od firmy GE- Hitachi ;
  • Last Energy Polska SPV 1 dla inwestycji polegających na budowie elektrowni jądrowych z wykorzystaniem technologii reaktora PWR-20 firmy Last Energy w Jaworznie, Częstochowie, Jaworze, w województwie śląskim ;
  • PGE PAK Energia Jądrowa dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej z wykorzystaniem technologii reaktora APR1400 firmy Korean Electric Power Company (KEPCO) na terenie gminy Miasto Konin oraz gminy Kazimierz Biskupi, w województwie wielkopolskim.

Jednocześnie poinformował, że minister klimatu i środowiska wydał decyzje zasadnicze na wnioski złożone przez następujące podmioty:

  • Polskie Elektrownie Jądrowe dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej z wykorzystaniem technologii reaktora AP1000 firmy Westinghouse na terenie gmin Choczewo, w województwie pomorskim ;
  • KGHM Polska Miedź dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej z wykorzystaniem technologii reaktora VOYGR firmy NuScale (technologia preferowana) na terenie gminy Lubasz oraz gminy Wieleń, w województwie wielkopolskim.

Co ważne, decyzja zasadnicza stanowi wyraz politycznej akceptacji państwa dla konkretnego projektu inwestycyjnego określając zgodność danej inwestycji z interesem publicznym, w tym celami polityki państwa oraz oceniając wpływ inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Uzyskanie decyzji zasadniczej przez inwestora uprawnia go do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania tej inwestycji (m.in. pozwolenia na budowę).

Decyzja zasadnicza nie przesądza o konkretnej lokalizacji inwestycji, gdyż kwestie te szczegółowo regulować będzie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, która wydawana jest przez wojewodę po uzyskaniu przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i spełnieniu pozostałych wymagań określonych w przepisach prawnych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Jacek Perzyński

Umowa projektowa o atomie z USA dla Polski może być podpisana we wrześniu