Polska i Kanada podpisały porozumienie o współpracy przy SMR

13 lutego 2023, 16:15 Alert

Wykonujący obowiązki prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i szefowa kanadyjskiego dozoru jądrowego podpisali porozumienie rozszerzające dotychczasową współpracę dozorową. Podpisane memorandum dotyczy wspólnych działań w zakresie małych reaktorów modułowych, takich jak BWRX-300.

Reaktor BWRX-300 / fot. GE Hitachi
Reaktor BWRX-300 / fot. GE Hitachi

Podpisy pod umową o dalszej współpracy Polski i Kanady w zakresie bezpieczeństwa jądrowego złożyli Andrzej Głowacki, wykonujący obowiązki Prezesa PAA i Rumina Velshi Przewodnicząca Kanadyjskiej Komisji Dozoru Jądrowego (CNSC).

Porozumienie dotyczy przede wszystkim małych reaktorów modułowych SMR, w szczególności BWRX-300. Polski i kanadyjski dozór będą wymieniać się informacjami w zakresie najlepszych praktyk i przeglądów technicznych w obszarze tej technologii. Strony zobowiązały się również do dzielenia wynikami niezależnych analiz i ocen prowadzonych w ramach procesu licencjonowania. Memorandum zakłada także wspólne działania w ww. obszarach oraz w zakresie szkoleń i opracowywania rozwiązań regulacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa tej technologii.

– Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok umożliwiający wspólne działania z CNSC w obszarze małych reaktorów modułowych – powiedział po podpisaniu Andrzej Głowacki, wykonujący obowiązki Prezesa PAA. – Zdobyte doświadczenia w zakresie przeglądu regulacyjnego przyczynią się do optymalizacji procesu licencjonowania i harmonizacji podejścia dozorowego. To z kolei umożliwi sprawniejsze wdrażanie tych technologii w Polsce i na świecie – dodał Andrzej Głowacki.

Porozumienie podpisano w Abu Zabi podczas konferencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na temat skutecznej kontroli i nadzoru nad zastosowaniami promieniowania jonizującego. PAA i CNSC współpracują na rzecz bezpieczeństwa jądrowego od wielu lat. Pierwsze porozumienie w tym zakresie zawarto w 2014 roku.

Państwowa Agencja Atomistyki/Michał Perzyński