Mały atom z USA dla Orlenu i Synthosa ma zielone światło dozoru jądrowego

23 maja 2023, 16:00 Alert

Państwowa Agencja Atomistyki uznała, że reaktor BWRX-300 od GE Hitachi spełnia wymogi bezpieczeństwa jądrowego. Ta decyzja oznacza zielone światło dla małego atomu z USA na potrzeby Orlenu i Synthosa.

Reaktor PRISMA/ fot. GE Hitachi

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) stwierdziła, że założenia projektowe reaktora BWRX-300 od amerykańskiego GE Hitachi są zgodne z wymogami bezpieczeństwa jądrowego. – W dokumencie otrzymanym przez ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) polski urząd dozoru jądrowego stwierdza prawidłowość przyjętych założeń projektowych BWRX-300 zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego. Opinia PAA to ważny element w całym procesie przygotowania projektu kompletnej elektrowni opartej o technologię BWRX-300 od GEH, który powstaje już w Stanach Zjednoczonych – czytamy w komunikacie PAA.

–  Uzyskana przez OSGE ogólna opinia dotycząca reaktora BWRX-300 to ważny, pierwszy krok na drodze do przeprowadzenia prac licencyjnych umożliwiających budowę modułowych elektrowni jądrowych firmy GEH w Polsce. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w związku z zawartym w marcu w Waszyngtonie porozumieniem technologicznym w USA powstaje projekt kompletnej elektrowni opartej o technologię BWRX-300 obejmujący wyspę nuklearną łącznie z reaktorem. Projekt będzie uwzględniać wszystkie wymogi regulacyjne i standardy techniczne wymagane polskim prawem. Dobra i otwarta współpraca z Państwową Agencją Atomistyki to dla nas jeden z kluczowych czynników decydujących o powodzeniu naszego projektu, dlatego dziękujemy całemu zespołowi PAA za merytoryczną i profesjonalną współpracę w czasie wielomiesięcznych prac związanych z wydaniem ogólnej opinii – mówi Rafał Kasprów, prezes OSGE.

PAA sprawdzała reaktor m.in. pod kątem ochrony reaktora przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wymagań dotyczących jego sterowni, rdzenia reaktora i systemów elektrycznych. – Analizowano także m.in. rozwiązania z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i ochrony radiologicznej. Łącznie OSGE złożyło dokumentację obejmującą trzynaście obszarów tematycznych – podaje agencja.

Prezes PAA wskazał założenia techniczne technologii reaktora BWRX-300 zgodne z krajowymi wymogami bezpieczeństwa jądrowego, które wynikają z ustawy – Prawo atomowe i rozporządzeń towarzyszących”. Chodzi m.in. o zastosowanie w projekcie reaktora zwielokrotnionych systemów bezpieczeństwa, które będą działały niezależnie od siebie, czy planowanego zastosowania pierwotnej i wtórnej obudowy bezpieczeństwa.

Agencja stwierdziła również, że ocena części przedłożonej dokumentacji pod kątem spełnienia szczegółowych wymagań będzie możliwa po dostarczeniu danych przez inwestora. Wśród kilkunastu analizowanych obszarów dotyczących technologii BWRX-300, prezes PAA wskazał jedno założenie techniczne wymagające ponownej oceny. Nie dotyczy to jednak projektu samego reaktora i w ocenie OSGE dostosowanie dokumentacji nie powinno stanowić problemu.

BWRX-300, powstający w Kanadzie, jest projektem referencyjnym dla pierwszego SMR-a w Polsce. W marcu w Waszyngtonie została ogłoszona umowa w ramach której trzy firmy, w tym Synthos Green Energy, czyli udziałowiec OSGE, wsparły finansowo GE Hitachi w zakresie rozwoju technologii i przygotowania projektu elektrowni z reaktorem BWRX-300. Synthos zakłada, że umowa podpisana z Tennessee Valley Authority (TVA), OPG i GEH umożliwi przygotowanie projektu uwzględniającego europejskie i polskie standardy oraz normy, a w efekcie szybsze rozpoczęcie prac konstrukcyjnych SMR.

Orlen Synthos Green Energy / Jędrzej Stachura

Napierała: Rosja destabilizuje. Ceny gazu rosną przy każdej inbie (ROZMOWA)