TAG: Strategia wodorowa
Podczas VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego odbył się panel poświęcony gospodarce wodorowej, podczas którego omówione zostały plany […]
Niemiecki federalizm to nie tylko wyzwanie dla rządu federalnego, który musi się liczyć z interesami i układami w krajach związkowych, ale […]
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka wziął udział w Hydrogen Energy Ministerial Meeting, podczas którego podzielił się polskimi […]
„Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” z lipca 2020 roku podsumowuje dotychczasowe działania i prognozuje rozwój […]
Niewielkie środki finansowe przewidziane w budżecie Królestwa Norwegii na rozwój technologii wodorowych nie są wyrazem sceptycznego, ale […]
ZE PAK poinformował, że kupuje pierwsze stacje tankowania wodorem samochodów osobowych i autobusów. Firma realizuje w ten sposób zieloną strategię.
PGNiG wchodzi do European Clean Hydrogen Alliance stworzonego przez Komisję Europejską w celu promocji gospodarki opartej o czysty wodór. Polacy […]
Polska chce budować gospodarkę wodorową. Rodzący się sektor ma mieć jak największy udział kapitału polskiego, ale potrzebuje wiedzy z zagranicy.
Trwają już prace nad ustawą prawo wodorowe, która ma wdrażać założenia tworzonej strategii energetycznej. Uwzględni listę projektów […]
W kulisach konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju” pod patronatem BiznesAlert.pl wiceminister klimatu […]
Strategia wodorowa Niemiec stawia na wodór zielony wytwarzany z użyciem Odnawialnych Źródeł Energii. Ministerstwo gospodarki i energetyki […]
Przedstawiciel rządu odpowiedzialny za projektowanie polityki na rzecz rozwoju wodoru w różnych gałęziach gospodarki zapowiada, że strategia w […]
Unia Europejska zamierza ustalić zasady handlu wodorem z krajami trzecimi. Prezydencja niemiecka deklaruje promocję wodoru zielonego i nie wspomina […]
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego wiceminister klimatu Ireneusz Zyska przybliżył szczegóły polskiej strategii wodorowej.
Niemcy, największa gospodarka w Europie i jedna z największych na świecie, mają ambicję, by być jednym z liderów transformacji energetycznej […]