IJ/PAN: Polska musi szybciej zamykać kopalnie, inaczej będzie płacić coraz więcej za wydobycie węgla

Analiza scenariuszowa bilansu podażowo-popytowego węgla kamiennego w Polsce do 2040 roku to nowy raport Instytutu Jagiellońskiego oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wynika z niego, że Polska powinna szybciej odejść od węgla, jeśli chce uniknąć rosnących kosztów jego utrzymania. – Przyspieszająca realizacja polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej potwierdza, że perspektywa dekarbonizacji poprzez … Czytaj dalej IJ/PAN: Polska musi szybciej zamykać kopalnie, inaczej będzie płacić coraz więcej za wydobycie węgla