IJ/PAN: Polska musi szybciej zamykać kopalnie, inaczej będzie płacić coraz więcej za wydobycie węgla

24 listopada 2021, 12:00 Alert
Koszt produkcji węgla w Polsce
Koszt produkcji węgla w Polsce w raporcie IJ/PAN. Fot. Instytut Jagielloński

Analiza scenariuszowa bilansu podażowo-popytowego węgla kamiennego w Polsce do 2040 roku to nowy raport Instytutu Jagiellońskiego oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Wynika z niego, że Polska powinna szybciej odejść od węgla, jeśli chce uniknąć rosnących kosztów jego utrzymania.

– Przyspieszająca realizacja polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej potwierdza, że perspektywa dekarbonizacji poprzez ograniczanie zużycia węgla jest nieuchronna. Rolą Polski jest efektywne zaplanowanie ścieżki odejścia od węgla oraz umiejętność pogodzenia wartości wykorzystania krajowych zasobów ze skutecznym ograniczaniem emisji – piszą autorzy raportu zawierającego 12 scenariuszy rozwoju sytuacji.

– Wyniki analizy wolumetrycznej bilansów podażowo-popytowych węgla w Polsce wskazują, że dla zapewnienia efektywnej ścieżki odejścia od węgla, niezbędne będzie dostosowanie poziomu wydobycia węgla do krajowego zapotrzebowania, poprzez ograniczanie produkcji lub rewizję przyjętych dat likwidacji kopalń. Kluczowe znaczenie w tym kontekście będzie miał popyt na węgiel ze strony energetyki zawodowej, ciepłownictwa i odbiorców indywidualnych – piszą autorzy raportu.

– Ze względu na wysokie koszty stałe krajowego górnictwa węglowego, prognozowana skala nadpodaży wpłynie negatywnie na lukę pomiędzy ceną węgla, a kosztami jego produkcji. W przypadku niedostosowania wydobycia kopalń do krajowego zapotrzebowania na węgiel problem pokrycia kosztów produkcji przychodami ze sprzedaży będzie się pogłębiał – podsumowują.

Umowa społeczna rządu z sektorem górnictwa zakłada wygaszenie kopalń węgla kamiennego do 2049 roku.

Instytut Jagielloński/Wojciech Jakóbik