Korytarz Południowy. Grafika: BiznesAlert.pl

Problemy interkonektora będącego elementem Południowego Korytarza Gazowego