Ekipa PGNiG Supply&Trading oraz prezes PGNiG na otwarciu biura w Londynie. Fot. PGNiG

Jakóbik: Londyńskie randki PGNiG. Polacy liczą na przełom kopernikański