Kurtyka: Polska popiera neutralność klimatyczną całej UE do 2050 roku

– Polska powiedziała „tak” dla konkluzji szczytu z grudnia 2019 roku, która mówi, że wszystkie kraje zgodziły się, aby UE jako całość doszła do neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedział minister Michał Kurtyka podczas Szczytu klimatycznego ToGetAir 2020. Mobilizacja i budowa – Mamy jednak także świadomość, że musimy mieć jasności czy startujemy z tego … Czytaj dalej Kurtyka: Polska popiera neutralność klimatyczną całej UE do 2050 roku