Bandera Marynarki Wojennej RP

Makowski: Polskie resorty powinny współpracować na rzecz bezpieczeństwa morskiego