Maksymowicz: Źle się dzieje w polskim górnictwie węgla kamiennego (FELIETON)