PAA zebrała wyniki symulacji licencjonowania elektrowni jądrowej