PAA zebrała wyniki symulacji licencjonowania elektrowni jądrowej

11 września 2019, 15:15 Alert

30-osobowy zespół PAA wraz z trzema międzynarodowymi ekspertami i  przedstawicielem amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC) podczas 5-dniowego warsztatu przeanalizował wyniki symulacji wydania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej.

fot. PAA

Ćwiczenie wydania zezwolenia jest głównym elementem realizacji projektu ALEP (ang. Advanced Licensing Exercise Project), który PAA uruchomiła w 2018 r. W ramach symulacji zespół PAA przez 4 miesiące dokonał analizy i oceny przykładowej dokumentacji bezpieczeństwa projektu elektrowni jądrowej.

W procesie oceny wykorzystano procedury PAA i przepisy polskiego prawa wdrożone w latach 2011-14 na potrzeby Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Przeprowadzone działania pozwoliły przetestować funkcjonalność krajowego systemu wydawania zezwolenia dla elektrowni jądrowej i zebrać doświadczenie i wnioski pozwalające na doskonalenie systemu krajowych wymogów bezpieczeństwa jądrowego.

W dalszej części projektu ALEP zostanie opracowany i uruchomiony plan działań wdrażających wnioski z symulacji ALEP.

Państwowa Agencja Atomistyki