PGNiG zaciąga kredyt w związku z wysokimi cenami gazu na rynkach

Zarząd PGNiG poinformował, że dzisiaj spółka uzyskała zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie trzech nowych umów kredytu otwartego w rachunku bieżącym „Umowy Dodatkowe”, zwiększających możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego w okresie do dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia Umów Dodatkowych o łączną kwotę 2,7 miliardów złotych. – W opinii zarządu PGNiG pozyskanie finansowania zewnętrznego w wyniku zawarcia wyżej … Czytaj dalej PGNiG zaciąga kredyt w związku z wysokimi cenami gazu na rynkach