PGNiG zaciąga kredyt w związku z wysokimi cenami gazu na rynkach

13 grudnia 2021, 18:15 Alert

Zarząd PGNiG poinformował, że dzisiaj spółka uzyskała zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie trzech nowych umów kredytu otwartego w rachunku bieżącym „Umowy Dodatkowe”, zwiększających możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego w okresie do dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia Umów Dodatkowych o łączną kwotę 2,7 miliardów złotych.

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

– W opinii zarządu PGNiG pozyskanie finansowania zewnętrznego w wyniku zawarcia wyżej wymienionych Umów Dodatkowych pozwoli zachować elastyczność prowadzenia bieżącej działalności GK PGNiG w czasie utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii, w tym m.in. na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, Title Transfer Facility w Holandii oraz Trading Hub Europe w Niemczech, na których ceny paliwa gazowego stale przekraczają w okresie IV kwartału 2021 roku poziom 70 euro za megawatogodzinę, zarówno na rynku dnia bieżącego/następnego, jak i na rynku terminowym w perspektywie najbliższych miesięcy. Środowisko wysokich cen gazu wpływa na zwiększone zapotrzebowanie spółek z GK PGNiG na środki pieniężne wynikające z tymczasowo zwiększonych poziomów należności i regulowanych zobowiązań za zakup gazu, wysokiego poziomu zapasu gazu w podziemnych magazynach gazu oraz wyższej wartości koniecznych depozytów zabezpieczających dla transakcji giełdowych i finansowych związanych z obrotem paliwem gazowym – podaje spółka.

– W wyniku zawarcia Umów Dodatkowych, PGNiG będzie dysponować dostępem do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych w ramach umowy odnawialnego kredytu konsorcjalnego, zawartej 24 czerwca 2019 roku, o której spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, powiększonego w okresie dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia wyżej wymienionych Umów Dodatkowych do łącznej kwoty 12,7 miliardów złotych – czytamy w komunikacie.

– Spółka monitoruje otoczenie cenowe oraz regulacyjne i będzie, w razie długotrwałego utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii lub ich znaczącego wzrostu, podejmować dalsze działania w kierunku zwiększenia dostępnych źródeł finasowania krótkoterminowego, a także ewentualnego ograniczenia wydatków inwestycyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniej płynności finansowej GK PGNiG. Spółka poinformuje o zawarciu wyżej wymienionych Umów Dodatkowych w oddzielnym raporcie bieżącym – podaje PGNiG.

PGNiG/Michał Perzyński