PGNIG zwiększa zakupy LNG z USA

Drugiego września 2021 roku PGNIG podpisała aneksy do umów na dostawy LNG od amerykańskiej firmy Venture Global Energy. Umowy mają obowiązywać od 2023 roku. Podpisanie aneksów skutkuje zwiększeniem wolumenu dostaw LNG na rzecz PGNiG łącznie o 2 mln ton rocznie pochodzących z planowanych terminali skraplania gazu ziemnego: Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish – zwiększenie … Czytaj dalej PGNIG zwiększa zakupy LNG z USA