PKN ORLEN wybuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 24 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego „Centrum Badawczo- Rozwojowe w Płocku” („CBR”), a Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej budowy CBR. Następnie PKN ORLEN S.A. podpisał z Budimex S.A. umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w … Czytaj dalej PKN ORLEN wybuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku