PKN ORLEN wybuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku

24 kwietnia 2019, 12:01 Alert
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę centrum badawczo-rozwojowego PKN Orlen / fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę centrum badawczo-rozwojowego PKN Orlen / fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 24 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego „Centrum Badawczo- Rozwojowe w Płocku” („CBR”), a Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej budowy CBR.

Następnie PKN ORLEN S.A. podpisał z Budimex S.A. umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Maksymalna wartość Umowy wyniesie ok. 167 mln PLN, a łączna wartość inwestycji ok. 184 mln PLN. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca 2020 roku.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku jest niezbędnym elementem przyjętego przez PKN ORLEN S.A. w 2018 roku Programu Rozwoju Petrochemii oraz uzupełnieniem infrastruktury badawczej GK ORLEN. Obiekt stanowić będzie zaplecze do realizacji badań i wsparcia pozostałych projektów objętych Programem oraz w ramach ogłoszonego w Strategii PKN ORLEN dalszego wydłużenia łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Będzie także zapleczem do realizacji badań w innych obszarach aktywności GK ORLEN.

PKN Orlen