Polska elektrownia jądrowa w wizualizacji. Grafika Polskie Elektrownie Jądrowe.

Rząd nie spodziewa się opóźnienia dużego atomu na Pomorzu